Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення біології

1. Большакова, І.  Зробити працю школяра джерелом розумового задоволення і духовної радості / І. Большакова // Початкова школа. – 2005. – № 1. – С. 5–9.

2. Варакса, С. В.  Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи / С. В. Варакса // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2004. – Вип. 37. – С. 74–76.

3. Гавриш, Н.  Навчально-пізнавальна діяльність: сучасні підходи / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2010. – № 11. – С. 2–5.

4. Гончарова, І.  Вплив дослідницьких робіт у МАН на розвиток пізнавальної активності школярів / І. Гончарова // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 63–64.

5. Качан, Т. М.  Активізація пізнавальної діяльності учнів.Тема "Гриби" / Т. М. Качан // Біологія. – 2004. – № 12. – С. 8–10.

6. Лазарєва, Л. М.  Мотивація пізнавальної діяльності – рушійна сила навчання учнів профільної школи / Л. М. Лазарєва // Біологія. – 2013. – № 5. – С. 2–3. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Олійник, О.  Дидактична гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках біології / О. Олійник // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. – 2005. – Вип. 11. – С. 51–53.

8. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з методики навчання біології : посібник для студентів вузів / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 138 с.

9. Романова, Л. С.  Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології / Л. С. Романова. – К. : Рад. шк., 1969. – 140 с.

10. Сметаніна, Т. М.  Активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях з біології / Т. М. Сметаніна // Біологія. – 2004. – № 25. – С. 12–15.

Довідку підготувала
Тененьська С. Б.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах