Методика викладання теми: Квадратний корінь. Дійсні числа.

1. Алгебра у 8 класі : методичний посібник для вчителів / Ю. М. Макаричев, Н. Г. Миндюк, В. М. Монахов [та ін.]. – К. : Рад. школа, 1981. – 223 с.

2. Алгебра у 8 класі : посібник для вчителів / Ю. М. Макаричев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова [та ін.]. ; за ред. О. І. Маркушевича. – К. : Рад. школа, 1975. – 267 с.

3. Бевз, Г. П.· Методика викладання математики : арифметика, алгебра, початки аналізу і геометрія : навчальний посібник для фіз.-мат. фак. пед. ін-тів / Г. П. Бевз. – К. : Вища шк., 1972. – 335 с.

4. Бевз, Г. П.· Методика викладання математики : навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету педагогічних ін-тів / Г. П. Бевз. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Вища шк., 1989. – 368 с.

5. Бородін, О. І.· Історія розвитку поняття про число і системи числення / О. І. Бородін. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Рад. шк., 1978. – 104 с.

6. Великожон, В. Г.· Перетворення виразів, що містять квадратні корені : нестандартний урок / В. Г. Великожон // Математика в школах України. – 2006. – № 33. – С. 20–22.

7. Вишенський, В. А.· Збірник задач з математики : навчальний посібник для вступників до вузів / В. А. Вишенський, М. О. Перестюк, А. М. Самойленко. – К. : Либідь, 1990. – 328 с.

8. Горбунова, О. М.· Методична розробка теми "Арифметичний квадратний корінь. Дійсні числа" : [8 клас] / О. М. Горбунова // Математика в школах України. – 2010. – № 2. – С. 8–17.

9. Гулак, Л. Є.· Квадратний корінь у логічних вправах / Л. Є. Гулак // Математика в школах України. – 2004. – № 32. – С. 8–11.

10. Петраков, И. С.· Математические кружки в 8–10 классах : книга для учителя / И. С. Петраков. – М. : Просвещение, 1987. – 224 с. – (Б-ка учителя математики).

11. Рыбников, К. А.· Введение в методологию математики : учебное пособие для студ. вузов / К. А. Рыбников. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1979. – 128 с.

12. Рыбников, К. А.· Возникновение и развитие математической науки : книга для учителя / К. А. Рыбников. – М. : Просвещение, 1987. – 159 с.

13. Рыбников, К. А.· Очерки методологии математики / К. А. Рыбников. – М. : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Математика, кибернетика" ; № 9).

Додатково Ви можете скористатися електронним каталогом http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

підготувала Любка І. М.
1.10.2014 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах