Р

I-7436-2018

Padthenko

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Радченко О. Я. Модель управління процесом педагогічної творчості вихователів закладів дошкільної освіти / О. Я. Радченко, Л. А. Свізінська // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (18 жовтня 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький, Україна). – Переяслав-Хмельницький, 2019.  Вип. 45.  С. 290–294.
  2. Радченко О. Я. Педагогічне стимулювання професійного зростання як управлінська проблема / О. Я. Радченко, Т. Г. Ковальчук // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласиній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.). – Черкаси, 2019.  С. 4446.
  1. Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / К. Біницька, О. Янкович, Г. Одинцова та ін. ; за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 240 с.

I-7179-2018

Rokitska

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Рокіцька Н. В. Konig des Satzes : навчально-методичний посібник / Н. В. Рокіцька, Н. А. Деркевич. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 108 с.
  2. Рокіцькa Н. В. Deutsch lehren und lernen mit Spaß : авчально-медодичний посібник / Н. В. Рокіцькa, І. Я. Яцюк.  – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 172 с.

F-7586-2018

radchuk

Доктор психологічних наук, професор

Завідувач кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Радчук Г. К. Проблема розвитку стресостійкості у військовослужбовців / Радчук Г. К. // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого – 1 березня 2019 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 440443
  2. Адамська З. М. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  3. Radchuk H. Features of Authenticity Development in Future Psychologists / H. Radchuk, Z. Adamska, M. Oliynyk // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2019. – Volume 11. Issue 3. – P. 213-223
  4. Adamska Z. Addressing development of facilitative approach in Ukrainian education system/ Z. Adamska, H. Radchuk, M. Oliynyk // Соціальна робота: виклики сьогодення:Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 9 – 17

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

gaziantep escort

porno izle

beylikdüzü escort

porno seyret

gaziantep escort

mersin escort>

film izle

seks hikayesi

maltepe escort

halkalı escort

beylikdüzü escort

istanbul escort

beylikdüzü escort

beylikdüzü escort

Şişli araç kiralama