Web of Science ResearcherID: I-8508-2018

corp

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту соціокультурної діяльності

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Главацька О. Л. Програми анімаційних заходів: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 028 "менеджмент соціокультурної діяльності"/ О. Л. Главацька, Г. М. Олійник. — Тернопіль : Вектор, 2020. — 126 с.
 2. Главацька О. Л. Івент-менеджмент: теорія та практика : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 028 "менеджмент соціокультурної діяльності" / О. Л. Главацька. — Тернопіль : Паляниця В. А., 2020. — 319 с.
 3. Главацька О. Л. Попередження професійного вигорання працівників соціальної сфери / О. Л. Главацька, Т. В. Горбоніс, Г. Б. Чайковська. — Тернопіль : Паляниця В. А., 2020. — 180 с.
 4. Главацька О. Л. Самоменеджмент як технологія професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / О. Л. Главацька // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія.  — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — C. 160-177.
 5. Олійник Г. М. Соціальний аніматор як суб’єкт соціокультурної діяльності / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька, Н. Ю. Брижак // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. — Мукачево, 2020. — Вип. 1 (11). — С. 157–159.
 6. Главацька О. Л. Підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності / О. Л. Главацька, Г. М. Олійник // Інноваційна педагогіка. — Одеса, 2020. — Вип. 20, т. 1. — С. 111–115.
 7. Главацька О. Куди піти вчитися: як у Тернополі стати фахівцем у соціальній сфері / О. Главацька, Г. Олійник // Наш день. — 2020. — № 18 (354).
 8. Кузик С. Особливості підготовки старшокласників загальноосвітньої школи-інтернат до сімейного життя / С. Кузик, О. Главацька // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 9–10 квітня 2020 р.). — Тернопіль, 2020. — С. 23–25.
 9. Главацька О. Л. Самоменеджмент як складова професійного розвитку керівника закладу загальної середньої освіти / О. Л. Главацька // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 9-10 квітня 2020 року) — Тернопіль, 2020. — С. 90–95.

 2019 рік

 1. Главацька О. Л. Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівниківГлавацька О. Л. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — Ужгород : Говерла, 2019. — Вип. 2 (45). — С. 41–46.
 2. Олійник Г. М. Соціокультурна анімація : методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька ; за ред. В. А. Поліщук. — Тернопіль : Вектор, 2019. — 110 с.
 3. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — 130 с.
 4. Чайковська Г. Б. Екологічний підхід у підготовці фахівців із соціальної роботи / Г. Б. Чайковська, О. Л. Главацька // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. — Херсон, 2019. — Вип. 41. — С. 261–267.
 5. Главацька О. Л. Самоменеджмент як умова ефективної професійної діяльності сучасного педагога / О. Л. Главацька // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року). — Тернопіль : Тайп, 2019. — Ч. 1. — С. 118–120.
 6. Главацька О. Л. Оcoбливocтi coцiaльнoї poбoти з opгaнiзaцiї зaйнятocтi людeй похилoгo вiку / О. Л. Главацька // Теоретичні та практичні засади соціалізації людей поважного віку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 травня 2019 р. — Миколаїв : Швець В. Д., 2019. —С. 2226.
 7. Главацька О. Л. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку / О. Л. Главацька, М. М. Букач, Н. В. Клименюк [та ін.] // Неформальна освіта людей поважного віку : навчально-методичний посібник. —Миколаїв, 2019. — С. 428527.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації