I-8116-2018

vasylkivskaN

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

Наука України

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


 2019 рік

  1. Базові навчально-методичні матеріали з курсу «Каліграфія» / уклад. Н. А. Васильківська. – Тернопіль: Вектор, 2019. – 40 с.
  2. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання грамоти : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 36 с.
  3. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання літературного читання : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 60 с.
  4. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики навчання мовної теорії : навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 44 с.
  5. Васильківська Н. А. Робочий зошит з методики розвитку мовлення: навчальний посібник / Н. А. Васильківська. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 40 с.
  6. Васильківська Н. Робочий зошит як засіб підвищення ефективності навчання у закладі вищої педагогічної освіти / Н. Васильківська // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 60–71.
  7. Васильківська Н. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до розвитку літературно-творчої діяльності молодших школярів / Н. Васильківська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2019. – № 2. – С. 94–100.