Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Психологічний аналіз «Я – концепції»

1.    Ахмедов, А. Б.  "Образ Я" у подростков, переживших военные действия / А. Б. Ахмедов // Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 159-163.

2.    Бажутіна, С. Б.  Проблемы формирования "Я" человека / С. Б. Бажутіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 72-75.

3.    Бамбурак, Н.  Позитивне збагачення Я-концепції особистості у контексті інноваційного освітнього довкілля / Н. Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 16-24.

4.    Барлас, Т. В.  Популярная психология : от конфликтов к обретению "Я" / Т. В. Барлас. – М. : Академия, 1997. – 160 с.

5.    Басюк, О. Б.  Залежність "образу я" від значущих інших як складова невротичності в юнацькому віці / О. Б. Басюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 11. – С. 12-16.

6.    Батищева, Г. О.  Стежина до свого "Я" : програма формування психологічного здоров'я учнів / Г. О. Батищева // Психологічна газета. – 2006. – № 4. – С. 3-22.

7.    Богатырева, М. Б.  Особенности временной перспективы "образа Я" подростков, проживающих в семье и вне её / М. Б. Богатырева // Прикладная психология и психоанализ. – 2006. – № 4. – С. 70-79.

8.    Бодалев, А. А.  О психологическом понимании Я человека. / А. А. Бодалев // Мир психологии. – 2002. – №2. – С. 12-17.

9.    Болотова, А. К.  Временная динамика Я-концепции в подростковом возрасте / А. К. Болотова, В. А. Штроо // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 106-110.

10.    Бочавер, А. А.  Особенности Я-концепции подростков с разным уровнем приватности (суверенности психологического пространства личности) / А. А. Бочавер, С. К. Нартова-Бочавер // Психология и школа. – 2005. – № 3. – С. 22-41.

11.    Вакула, Ю. М.  Позитивна Я-концепція "Учитель - учень" з професійної точки зору / Ю. М. Вакула // Географія. – 2009. – № 21. – С. 6-7.

12.    Вахромов, Е. Е.  Проблема Человека: Самость и Я в психологии / Е. Е. Вахромов // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 30-44.

13.    Гаврилычева, Г.  Воспитание самостоятельности / Г. Гаврилычева // Воспитание школьников. – 2008. – № 6. – С. 33-38.

14.    Газнюк, Л.  "Філософія наративу" в персональному бутті людини / Л. Газнюк // Філософська думка. – 2004. – № 4. – С. 3-15.

15.    Годунова, Т.  Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці / Т. Годунова // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 12. – С. 195-198.

16.    Грень, Л.  Я-концепція - методологічна основа саморозвитку і самовдосконалення студентів у навчально-виховному процесі / Л. Грень // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 3. – С. 191-199.

17.    Гуменюк, О.  Авторська програма курсу "Психологія Я-концепції" / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 1. – С. 119-125.

18.    Гуменюк, О.  Я-концепція у плині соціального довкілля / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 2. – С. 125-144.

19.    Гуменюк, О.  Соціальний формат розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 82-91.

20.    Гуменюк, О.  Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 46-63.

21.    Гуменюк, О.  Вітакультурний парадигмальний контекст проблематики психологічного впливу / О. Гуменюк // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний). – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – С. 12-14.

22.    Гуменюк, О. Є.  Психологічний зміст інноваційної освіти: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... док. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Оксана Євгеніївна Гуменюк ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – 34 с.

23.    Гура, Т. Є.  Психологічні умови подолання професійного егоцентризму вчителя : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Тетяна Євгеніївна Гура ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 20 с.

24.    Давыдова, Г. И.  Эволюция "Образа Я" личности в рефлексивном диалоге / Г. И. Давыдова, И. Н. Семенов // Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 149-158.

25.    Дашковский, И. А.  К вопросу коммуникации с внутренним Я / И. А. Дашковский // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 64-70.

26.    Дорошенко, М. М.  Актуальний та ідеальний образ "Я" в осіб з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки / М. М. Дорошенко // Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Психологічні науки / гол. ред. Т. О. Піроженко. – К., 2005. – Вип. 7. – С. 20-29.

27.    Єфімова, С.  Самоконцепція та самооцінка особистості / С. Єфімова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 6. – С. 86-87.

28.    Калаш, О. В.  Самосвідомість і образ "Я" / О. В. Калаш // Виховна робота в школі. – 2009. – № 6. – С. 50-51.

29.    Кирейчева, Е. В.  Результаты изучения взаимосвязи между структурными компонентами Я-концепции / Е. В. Кирейчева // Гуманітарні науки. – 2004. – № 1. – С. 116-124.

30.    Кирейчева, Е. В.  Результаты апробации программы развития Я-концепции будущих учителей / Е. В. Кирейчева // Гуманітарні науки. – 2005. – № 1. – С. 107-112.

31.    Кириленко, С.  Виховна система "Я - особистість" / С. Кириленко, Т. Горлач // Початкова школа. – 2006. – № 4. – С. 47-50.

32.    Кисляк, О. П.  Діагностика Я-концепції: адаптація тесту "Тенессійська шкала Я-концепції" / О. П. Кисляк, І. І. Нагорна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 1. – С. 11-14.

33.    Кірейчева, Євгенія Володимирівна.  Соціально-психологічні умови розвитку Я-концепції майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Євгенія Володимирівна Кірейчева ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – К., 2010. – 19 с.

34.    Кірєєва, У.  Психологічний аналіз Я-концепції у контексті самосвідомості / У. Кірєєва // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 120-130.

35.    Кованов, А. Ю.  Личное и профессиональное Я в практике психосоциального консультирования / А. Ю. Кованов // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 135-143.

36.    Корчевська, Т.  Формування позитивної Я-концепції в ранній юності / Т. Корчевська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 12. – С. 192-195.

37.    Костюченко, О. В.  Формування позитивного " Я-образу" учнів / О. В. Костюченко // Обдарована дитина. – 2005. – № 6. – С. 35-46.

38.    Красновский, В. Н.  "Я" как символический эскиз процессов "легкой" современности / В. Н. Красновский // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 9. – С. 68-70.

39.    Крюков, Д. С.  Я-концепция религиозной личности. Философско-религиоведческий анализ / Д. С. Крюков // Вестник Московского университета Серия 7. Философия. – 2006. – № 6. – С. 73-87.

40.    Кузнецова, Е. А.  Самоопределение будущих учителей / Е. А. Кузнецова // Мир образования. – 2005. – № 1. – С. 149-154.

41.    Кучер, Г.  Розвиток і становлення образу "Я" в юнацькому віці / Г. Кучер // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 145-149.

42.    Малейчук, Г. И.  Специфика границ Я на разных уровнях организации личности / Г. И. Малейчук // Психология в вузе. – 2006. – № 4. – С. 23-31.

43.    Марцинковская, Т. Д.  "Образ Я" в современном мире: константы и трансформации / Т. Д. Марцинковская // Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 142-148.

44.    Маслова, Н. А.  Из практики развития " Я-концепции" у младших школьников / Н. А. Маслова // Начальная школа. – 2008. – № 3. – С. 27-30.

45.    Мельник, М.  Особливості прояву національно-етнічної "Я-концепції" особистості у середовищі студентської молоді / М. Мельник // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 1. – С. 195-202.

46.    Мельниченко, Я.  Становлення у вихованців Я-концепції / Я. Мельниченко // Шкільний світ. – 2006. – № 45. – С. 6-9.

47.    Москаль, Ю.  Вітакультурне обгрунтування сучасної цивілізаційної самоідентичності / Ю. Москаль // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний). – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – С. 27-28.

48.    Мухамедьяров, Н. Н.  Образ фізичного Я-особистості як складова її Я-концепції / Н. Н. Мухамедьяров // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2006. – № 1. – С. 84-90.

49.    Мухіна, В.  Наш малюк та його "Я" / В. Мухіна // Дошкільне виховання. – 2004. – № 6. – С.14-15.

50.    Нагорна, І. І.  Діагностика Я-концепції: адаптація тесту "Тенессійська Шкала Я-концепції" / І. І. Нагорна, О. П. Кисляк // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 12. – С. 55-58.

51.    Назаренко, Г.  Пізнання дитиною власного "Я" / Г. Назаренко // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 43. – С. 16-18.

52.    Радионов, М.С. Вяльцева И.М.  Особенности "Я-концепции" у наркозависимых / М. С. Вяльцева И. М. Радионов // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 1. – С. 28-41.

53.    Ревасевич, І. С.  Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ірина Степанівна Ревасевич ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.

54.    Рожденственская, Н. А.  Образ "Я" и образ сверстника у подростков с высоким и низким уровнями восприятия социальной поддержки / Н. А. Рожденственская, Е. А. Писарева // Вестник Московского университета Серия 14. Психология. – 2006. – № 4. – С. 52-56.

55.    Світлична, С. П.  Становлення я - концепції як умова психічного і фізичного здоров'я дитини / С. П. Світлична // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2003. – № 22. – С. 60-67.

56.    Слободчиков, И. М.  Переживание одиночества в рамках формирования "Я-концепции" подросткого возраста / И. М. Слободчиков // Психологическая наука и образование. – 2005. – № 1. – С. 28-33.

57.    Слободчиков, И.М. Самуйлова О.И.  К вопросу о развитии "образа Я" в предшкольный период детства / И.М. Самуйлова О.И. Слободчиков // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 1. – С.18-21.

58.    Собкин, В. С.  Структурные компоненты я-концепции подростка / В. С. Собкин, О. С. Маркина // Вопросы психологии. – 2008. – № 5. – С. 44-53.

59.    Соловьев, О. В.  Структура человеческого Я в потоке времени : (Я-которое-знает-о-существовании-самого-себя) / О. В. Соловьев // Мир психологии. – 2005. – № 3. – С. 79-90.

60.    Соловьев, О. В.  От человеческого Я к человеческому МЕТА - Я : (о возможности разрешения "неразрешимого" противоречия между биологическим и социальным в структуре человеческого Я) / О. В. Соловьев // Мир психологии. – 2005. – № 4. – С. 75-88.

61.    Федорінов, Д.  Формування Я-концепції в юнацькому віці / Д. Федорінов // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 10. – С. 5-8.

62.    Фурман, А. В.  Проблематика "Я" у психоаналітичній теорії / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 10-33.

63.    Фурман, А. В.  Структурно-функціональна модель глобальної Я-концепції / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 34-63.

64.    Фурман, А. В.  Концепція самості у феноменологічній теорії / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 64-85.

65.    Фурман, А. В.  Его-концепція в теорії особистості / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 86-107.

66.    Фурман, А. В.  Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції людини / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 108-131.

67.    Фурман, А. В.  Я-концепція у контексті соціального довкілля / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 132-160.

68.    Фурман, А. В.  Соціальний і суб'єктивний контексти розвитку Я-концепції / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 161-181.

69.    Фурман, А. В.  Становлення позитивно-гармонійної Я-концепції за модульно-розвивальної системи / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 182-215.

70.    Фурман, А. В.  Спонтанно-духовна організація Я-концепції універсума / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 216-252.

71.    Хватов, И. А.  "Образ Я" и "Я-концепция" человека в контексте эволюции психического отражения / И. А. Хватов // Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 164-172.

72.    Череднік, Г.  Становлення позитивної Я-концепції в умовах школи здоров’я. Експеримент. / Г. Череднік // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 36. – С. 8-10.

73.    Шильштейн, Е. С.  Глубинное переживание "Я": содержание и функциональное значение / Е. С. Шильштейн // Вестник Московского университета Серия 14. Психология. – 2003. – № 3. – С. 3-15.

74.    Ямницький, В. М.  Кожне життя - як творчість (теоретичні аспекти технології розвитку життєтворчої активності особистості) / В. М. Ямницький // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 116-128.

Рекомендаційний список літератури включає 74 джерела
Підготувала Загородна С. (1 червня 2010 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort