Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Психологічний аналіз «Я – концепції»

1.    Ахмедов, А. Б.  "Образ Я" у подростков, переживших военные действия / А. Б. Ахмедов // Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 159-163.

2.    Бажутіна, С. Б.  Проблемы формирования "Я" человека / С. Б. Бажутіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 72-75.

3.    Бамбурак, Н.  Позитивне збагачення Я-концепції особистості у контексті інноваційного освітнього довкілля / Н. Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 16-24.

4.    Барлас, Т. В.  Популярная психология : от конфликтов к обретению "Я" / Т. В. Барлас. – М. : Академия, 1997. – 160 с.

5.    Басюк, О. Б.  Залежність "образу я" від значущих інших як складова невротичності в юнацькому віці / О. Б. Басюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 11. – С. 12-16.

6.    Батищева, Г. О.  Стежина до свого "Я" : програма формування психологічного здоров'я учнів / Г. О. Батищева // Психологічна газета. – 2006. – № 4. – С. 3-22.

7.    Богатырева, М. Б.  Особенности временной перспективы "образа Я" подростков, проживающих в семье и вне её / М. Б. Богатырева // Прикладная психология и психоанализ. – 2006. – № 4. – С. 70-79.

8.    Бодалев, А. А.  О психологическом понимании Я человека. / А. А. Бодалев // Мир психологии. – 2002. – №2. – С. 12-17.

9.    Болотова, А. К.  Временная динамика Я-концепции в подростковом возрасте / А. К. Болотова, В. А. Штроо // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 106-110.

10.    Бочавер, А. А.  Особенности Я-концепции подростков с разным уровнем приватности (суверенности психологического пространства личности) / А. А. Бочавер, С. К. Нартова-Бочавер // Психология и школа. – 2005. – № 3. – С. 22-41.

11.    Вакула, Ю. М.  Позитивна Я-концепція "Учитель - учень" з професійної точки зору / Ю. М. Вакула // Географія. – 2009. – № 21. – С. 6-7.

12.    Вахромов, Е. Е.  Проблема Человека: Самость и Я в психологии / Е. Е. Вахромов // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 30-44.

13.    Гаврилычева, Г.  Воспитание самостоятельности / Г. Гаврилычева // Воспитание школьников. – 2008. – № 6. – С. 33-38.

14.    Газнюк, Л.  "Філософія наративу" в персональному бутті людини / Л. Газнюк // Філософська думка. – 2004. – № 4. – С. 3-15.

15.    Годунова, Т.  Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці / Т. Годунова // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 12. – С. 195-198.

16.    Грень, Л.  Я-концепція - методологічна основа саморозвитку і самовдосконалення студентів у навчально-виховному процесі / Л. Грень // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 3. – С. 191-199.

17.    Гуменюк, О.  Авторська програма курсу "Психологія Я-концепції" / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 1. – С. 119-125.

18.    Гуменюк, О.  Я-концепція у плині соціального довкілля / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 2. – С. 125-144.

19.    Гуменюк, О.  Соціальний формат розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С. 82-91.

20.    Гуменюк, О.  Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції / О. Гуменюк // Психологія і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 46-63.

21.    Гуменюк, О.  Вітакультурний парадигмальний контекст проблематики психологічного впливу / О. Гуменюк // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний). – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – С. 12-14.

22.    Гуменюк, О. Є.  Психологічний зміст інноваційної освіти: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... док. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Оксана Євгеніївна Гуменюк ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – 34 с.

23.    Гура, Т. Є.  Психологічні умови подолання професійного егоцентризму вчителя : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Тетяна Євгеніївна Гура ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 20 с.

24.    Давыдова, Г. И.  Эволюция "Образа Я" личности в рефлексивном диалоге / Г. И. Давыдова, И. Н. Семенов // Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 149-158.

25.    Дашковский, И. А.  К вопросу коммуникации с внутренним Я / И. А. Дашковский // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 64-70.

26.    Дорошенко, М. М.  Актуальний та ідеальний образ "Я" в осіб з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки / М. М. Дорошенко // Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Психологічні науки / гол. ред. Т. О. Піроженко. – К., 2005. – Вип. 7. – С. 20-29.

27.    Єфімова, С.  Самоконцепція та самооцінка особистості / С. Єфімова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 6. – С. 86-87.

28.    Калаш, О. В.  Самосвідомість і образ "Я" / О. В. Калаш // Виховна робота в школі. – 2009. – № 6. – С. 50-51.

29.    Кирейчева, Е. В.  Результаты изучения взаимосвязи между структурными компонентами Я-концепции / Е. В. Кирейчева // Гуманітарні науки. – 2004. – № 1. – С. 116-124.

30.    Кирейчева, Е. В.  Результаты апробации программы развития Я-концепции будущих учителей / Е. В. Кирейчева // Гуманітарні науки. – 2005. – № 1. – С. 107-112.

31.    Кириленко, С.  Виховна система "Я - особистість" / С. Кириленко, Т. Горлач // Початкова школа. – 2006. – № 4. – С. 47-50.

32.    Кисляк, О. П.  Діагностика Я-концепції: адаптація тесту "Тенессійська шкала Я-концепції" / О. П. Кисляк, І. І. Нагорна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 1. – С. 11-14.

33.    Кірейчева, Євгенія Володимирівна.  Соціально-психологічні умови розвитку Я-концепції майбутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Євгенія Володимирівна Кірейчева ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – К., 2010. – 19 с.

34.    Кірєєва, У.  Психологічний аналіз Я-концепції у контексті самосвідомості / У. Кірєєва // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 120-130.

35.    Кованов, А. Ю.  Личное и профессиональное Я в практике психосоциального консультирования / А. Ю. Кованов // Мир психологии. – 2002. – № 2. – С. 135-143.

36.    Корчевська, Т.  Формування позитивної Я-концепції в ранній юності / Т. Корчевська // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 12. – С. 192-195.

37.    Костюченко, О. В.  Формування позитивного " Я-образу" учнів / О. В. Костюченко // Обдарована дитина. – 2005. – № 6. – С. 35-46.

38.    Красновский, В. Н.  "Я" как символический эскиз процессов "легкой" современности / В. Н. Красновский // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 9. – С. 68-70.

39.    Крюков, Д. С.  Я-концепция религиозной личности. Философско-религиоведческий анализ / Д. С. Крюков // Вестник Московского университета Серия 7. Философия. – 2006. – № 6. – С. 73-87.

40.    Кузнецова, Е. А.  Самоопределение будущих учителей / Е. А. Кузнецова // Мир образования. – 2005. – № 1. – С. 149-154.

41.    Кучер, Г.  Розвиток і становлення образу "Я" в юнацькому віці / Г. Кучер // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 145-149.

42.    Малейчук, Г. И.  Специфика границ Я на разных уровнях организации личности / Г. И. Малейчук // Психология в вузе. – 2006. – № 4. – С. 23-31.

43.    Марцинковская, Т. Д.  "Образ Я" в современном мире: константы и трансформации / Т. Д. Марцинковская // Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 142-148.

44.    Маслова, Н. А.  Из практики развития " Я-концепции" у младших школьников / Н. А. Маслова // Начальная школа. – 2008. – № 3. – С. 27-30.

45.    Мельник, М.  Особливості прояву національно-етнічної "Я-концепції" особистості у середовищі студентської молоді / М. Мельник // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 1. – С. 195-202.

46.    Мельниченко, Я.  Становлення у вихованців Я-концепції / Я. Мельниченко // Шкільний світ. – 2006. – № 45. – С. 6-9.

47.    Москаль, Ю.  Вітакультурне обгрунтування сучасної цивілізаційної самоідентичності / Ю. Москаль // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний). – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – С. 27-28.

48.    Мухамедьяров, Н. Н.  Образ фізичного Я-особистості як складова її Я-концепції / Н. Н. Мухамедьяров // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2006. – № 1. – С. 84-90.

49.    Мухіна, В.  Наш малюк та його "Я" / В. Мухіна // Дошкільне виховання. – 2004. – № 6. – С.14-15.

50.    Нагорна, І. І.  Діагностика Я-концепції: адаптація тесту "Тенессійська Шкала Я-концепції" / І. І. Нагорна, О. П. Кисляк // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 12. – С. 55-58.

51.    Назаренко, Г.  Пізнання дитиною власного "Я" / Г. Назаренко // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 43. – С. 16-18.

52.    Радионов, М.С. Вяльцева И.М.  Особенности "Я-концепции" у наркозависимых / М. С. Вяльцева И. М. Радионов // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 1. – С. 28-41.

53.    Ревасевич, І. С.  Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ірина Степанівна Ревасевич ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.

54.    Рожденственская, Н. А.  Образ "Я" и образ сверстника у подростков с высоким и низким уровнями восприятия социальной поддержки / Н. А. Рожденственская, Е. А. Писарева // Вестник Московского университета Серия 14. Психология. – 2006. – № 4. – С. 52-56.

55.    Світлична, С. П.  Становлення я - концепції як умова психічного і фізичного здоров'я дитини / С. П. Світлична // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2003. – № 22. – С. 60-67.

56.    Слободчиков, И. М.  Переживание одиночества в рамках формирования "Я-концепции" подросткого возраста / И. М. Слободчиков // Психологическая наука и образование. – 2005. – № 1. – С. 28-33.

57.    Слободчиков, И.М. Самуйлова О.И.  К вопросу о развитии "образа Я" в предшкольный период детства / И.М. Самуйлова О.И. Слободчиков // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 1. – С.18-21.

58.    Собкин, В. С.  Структурные компоненты я-концепции подростка / В. С. Собкин, О. С. Маркина // Вопросы психологии. – 2008. – № 5. – С. 44-53.

59.    Соловьев, О. В.  Структура человеческого Я в потоке времени : (Я-которое-знает-о-существовании-самого-себя) / О. В. Соловьев // Мир психологии. – 2005. – № 3. – С. 79-90.

60.    Соловьев, О. В.  От человеческого Я к человеческому МЕТА - Я : (о возможности разрешения "неразрешимого" противоречия между биологическим и социальным в структуре человеческого Я) / О. В. Соловьев // Мир психологии. – 2005. – № 4. – С. 75-88.

61.    Федорінов, Д.  Формування Я-концепції в юнацькому віці / Д. Федорінов // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 10. – С. 5-8.

62.    Фурман, А. В.  Проблематика "Я" у психоаналітичній теорії / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 10-33.

63.    Фурман, А. В.  Структурно-функціональна модель глобальної Я-концепції / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 34-63.

64.    Фурман, А. В.  Концепція самості у феноменологічній теорії / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 64-85.

65.    Фурман, А. В.  Его-концепція в теорії особистості / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 86-107.

66.    Фурман, А. В.  Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції людини / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 108-131.

67.    Фурман, А. В.  Я-концепція у контексті соціального довкілля / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 132-160.

68.    Фурман, А. В.  Соціальний і суб'єктивний контексти розвитку Я-концепції / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 161-181.

69.    Фурман, А. В.  Становлення позитивно-гармонійної Я-концепції за модульно-розвивальної системи / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 182-215.

70.    Фурман, А. В.  Спонтанно-духовна організація Я-концепції універсума / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк // Психологія Я-концепції : навч. посіб. / А. В. Фурман, О. Є. Гуменюк. – Львів, 2006. – С. 216-252.

71.    Хватов, И. А.  "Образ Я" и "Я-концепция" человека в контексте эволюции психического отражения / И. А. Хватов // Мир психологии. – 2009. – № 4. – С. 164-172.

72.    Череднік, Г.  Становлення позитивної Я-концепції в умовах школи здоров’я. Експеримент. / Г. Череднік // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 36. – С. 8-10.

73.    Шильштейн, Е. С.  Глубинное переживание "Я": содержание и функциональное значение / Е. С. Шильштейн // Вестник Московского университета Серия 14. Психология. – 2003. – № 3. – С. 3-15.

74.    Ямницький, В. М.  Кожне життя - як творчість (теоретичні аспекти технології розвитку життєтворчої активності особистості) / В. М. Ямницький // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 116-128.

Рекомендаційний список літератури включає 74 джерела
Підготувала Загородна С. (1 червня 2010 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

ataköy escort kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle ataköy escort
escort bayan istanbul escort