Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Мотивація до соціально-педагогічної діяльності»


1.    Алексєєва, В. І.  Гуманізуюча місія соціального педагога в освітньому закладі на сучасному етапі / В. І. Алексєєва // Виховна робота в школі. – 2009. – № 5. – С. 2-9.

2.    Алексєєва, А. І.  Місія соціального педагога / А. І. Алексєєва // Виховна робота в школі. – 2005. – № 12. – С. 16-20.

3.    Антонов, А.  Организация деятельности социального педагога с семьей / А. Антонов // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 19-26.

4.    Бакланова, Н. К.  Профессиональная устойчивость будущих социальных педагогов: по материалам исследования / Н. К. Бакланова, Е. А. Журавлева // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института, А. В. Каравашкин, Е. Г. Чернышева. – М., 2004. – Т. 2. – С. 359-365.

5.    Баранов, В. В.  Соціальний педагог у закладі соціальної реабілітації: основні напрямки діяльності / В. В. Баранов // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С. 74-78.

6.    Бауэр, Е. А.  Социальная работа и социальная педагогика в эпоху глобализации / Е. А. Бауэр, В. П. Борисенков // Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 103-108.

7.    Безпалько, О.  Концептуальні засади соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді / О. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 27-34.

8.    Безпалько, О.  Поняття "соціально-педагогічна діяльність" у тезаурусі соціальної педагогіки / О. Безпалько // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2003. – № 4. – С. 45-50.

9.    Безпалько, О.  Соціально-педагогічна діяльність і соціальна робота; спільне та відмінне / О. Безпалько // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 6. – С. 123-129.

10.    Бідлюченко, О. І.  План роботи соціального педагога / О. І. Бідлюченко // Виховна робота в школі. – 2009. – № 8. – С. 6-17.

11.    Бурма, К. М.  Порівняльний аналіз форм професійної підготовки соціальних педагогів Німеччини в різних типах шкіл / К. М. Бурма // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 100-104.

12.    Бусыгина, И.  Технологическая модель консультации в социально-педагогической деятельности / И. Бусыгина // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 44-52.

13.    Буянська, О.  Профорієнтаційна робота з учнями шкіл як психологічна технологія підбору професійно придатних абітурієнтів на спеціальність "соціальний педагог" / О. Буянська // Збірник наукових праць студентів / Гуманітарний ін-т Хмельницького держ. ун-ту. – Хмельницький, 2004. – С. 16-19.

14.    В помощь социальному педагогу / сост. Н. С. Криволап. – Минск : Красико-Принт, 2006. – 128 с.

15.    Васюк, О.  Методика професійного добору соціальних педагогів / О. Васюк // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 26-29.

16.    Видерман, Н. С.  Социальный педагог в сфере профилактики наркомании / Н. С. Видерман // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 4. – С. 80-84.

17.    Возна, Ю.  Змістові компоненти роботи соціального педагога з дітьми із обмеженими можливостями / Ю. Возна // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 113-117.

18.    Воронина, О. С.  Факторы возникновения синдрома эмоционального "сгорания" воспитателей приюта для несовершеннолетних и способы их профилактики / О. С. Воронина // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 80-83.

19.    Ворощук, О.  Робота соціального педагога з сім'єю дитини з особливими потребами / О. Ворощук, Л. Габорак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 35-42.

20.    Глебова, Л. Н.  Подготовка социальных педагогов в современной высшей школе / Л. Н. Глебова // Мир образования. – 2008. – № 4. – С. 29-38.

21.    Годовникова, Л.  Работа с трудным случаем / Л. Годовникова // Социальная педагогика. – 2009. – № 1. – С. 33-40.

22.    Гомонюк, О.  Особливості професійного розвитку майбутнього соціального педагога / О. Гомонюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 9. – С. 98-103.

23.    Грабовенко, Н.  Обгрунтування змісту і форм соціально-педагогічної роботи з сім'ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями в умовах реабілітаційних центрів / Н. Грабовенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 60-66.

24.    Гулевська-Черниш, А.  Молодіжна організація як суб'єкт соціально-педагогічної діяльності / А. Гулевська-Черниш // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 20-26.

25.    Гульчак, О.  Профілактика злочинної поведінки старшокласників як актуальна соціально-педагогічна проблема / О. Гульчак // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 22-24.

26.    Дерев'янко, Л.  Проблема креативності в професійному становленні фахівців соціальної сфери у вузі / Л. Дерев'янко // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 груд. 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 134-138.

27.    Дмитренко, Т.  Виникнення системного соціально-педагогічного мислення та його значення для розвитку сучасної науки / Т. Дмитренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 9-13.

28.    Должностная инструкция социального педагога // Социальная педагогика. – 2005. – № 1. – С. 107-109.

29.    Дунець, Н.  Володіння сексуальною інформацією студентами - майбутніми соціальними педагогами / Н. Дунець, І. Каляновська // Збірник наукових праць студентів / Гуманіт.-пед. фак. Технологічного ун-ту Поділля. – Хмельницький, 2003. – С. 93-94.

30.    Ефремов, К.  Эмоциональное выгорание и как с ним бороться / К. Ефремов // Социальная педагогика. – 2007. – № 2. – С. 96-102.

31.    Жаркова, Е.  Организация повышения квалификации социальных педагогов в современных условиях / Е. Жаркова, В. Зикратов // Социальная педагогика. – 2006. – № 4. – С. 83-86.

32.    Журавлева, Е. А.  Трудности профессиональной самореализации социального педагога / Е. А. Журавлева // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. – М., 2003. – Т. 1. – С. 160-165.

33.    Захарчук, Н.  Соціально-педагогічна робота з дітьми та учнівською молоддю в загальноосвітніх закладах / Н. Захарчук // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 26-28.

34.    Ивочкина, Н. В.  О подготовке будущих специалистов к социально-педагогической деятельности в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения для детей-сирот / Н. В. Ивочкина // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. – М., 2006. – Т. 4. – С. 163-170.

35.    Калаур, С. М.  Сутність інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / С. М. Калаур // Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 3 – 4 грудня 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 56-59.

36.    Калиниченко, В.  Дети без родителей... Социально-педагогическая работа с опекунскими семьями / В. Калиниченко // Социальная педагогика. – 2006. – № 3. – С. 99-101.

37.    Кияниця, З. П.  Соціально-педагогічні аспекти роботи служби реінтеграції та соціалізації випускників інтернатних закладів як складової структури інтегрованих соціальних служб для вразливих дітей та сімей / З. П. Кияниця // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 79-83.

38.    Кічук, Я.  Правова компетентність - важлива якість соціального педагога як суб'єкта професійної діяльності / Я. Кічук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 2. – С. 15-18.

39.    Ковальчук, І. А.  Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до статеворольової соціалізації учнів / І. А. Ковальчук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 84-89.

40.    Ковтун, В.  Професійна підготовка соціальних педагогів / В. Ковтун, Л. Акімова // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 3. – С. 53-54.

41.    Когут, С. Я.  Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія пед. / С. Я. Когут ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 21 с.

42.    Краснова, Н. П.  Комунікативна толерантність у професійній діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 1. – С. 71-77.

43.    Краснова, Н. П.  Технології роботи соціального педагога з прийомними сім'ями, які виховують дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 80-87.

44.    Крутова, О.  Дополнительное профессиональное образование социальных педагогов / О. Крутова // Социальная педагогика. – 2005. – № 3. – С. 101-108.

45.    Крылова, Т.  Работа социального педагога с семьёй группы риска / Т. Крылова, М. Струкова // Социальная педагогика. – 2009. – № 2. – С. 31-58.

46.    Кузьмина, О.  Соціальний педагог та його професійне визначення / О. Кузьмина // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 4. – С. 61-64.

47.    Лапа, О.  Зміст практичної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах / О. Лапа // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 12. – С. 37-39.

48.    Липский, И.  Кодекс этики социального педагога и социального работника / И. Липский // Социальная педагогика. – 2006. – № 2. – С. 102-112.

49.    Литвиненко, С. А.  Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... докт. пед. наук / С. А. Литвиненко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.

50.    Лукьянова, М.  Психолого-педагогическая компетентность социального педагога и его профессионально значимые личностные качества / М. Лукьянова // Социальная педагогика. – 2007. – № 2. – С. 91-96.

51.    Магомедова, Л. И.  Этнопедагогическая подготовка социальных педагогов / Л. И. Магомедова // Педагогика. – 2007. – № 7. – С. 65-67.

52.    Макеев, В. Ю.  О деятельности Самарского отделения "Союза социальных педагогов и социальных работников" / В. Ю. Макеев // Социальная работа. – 2004. – № 2. – С. 10-11.

53.    Мацкевіч, Ю. Р.  Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах вищої школи до роботи з людьми похилого віку / Ю. Р. Мацкевіч // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 11. – С. 26-30.

54.    Медведь, Э. И.  Подготовка будущих учителей и социальных педагогов к воспитательной деятельности в образовательных учреждениях / Э. И. Медведь // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института / редкол.: А. Г. Кутузов, А. В. Каравашкин, Е. Г. Чернышева. – М., 2005. – Т. 3. – С. 138-147.

55.    Мойсеюк, В.  Наукові підходи до визначення професійних якостей соціального педагога / В. Мойсеюк // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 48-49.

56.    Москалюк, О. І.  Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04- теорія та методика проф. освіти / О. І. Москалюк ; КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

57.    Москаль, Н.  Професійно-етична культура соціального педагога / Н. Москаль // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 50-53.

58.    Никитина, Н. И.  Коммуникативная толерантность в системе профессионально значимых качеств социального педагога / Н. И. Никитина, С. Н. Толстикова // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института / редкол.: А. Г Кутузов, А. В. Алексеев, М. Г. Павловец. – М., 2003. – Т. 1. – С. 165-170.

59.    Ніколаєску, І.  Імідж як презентаційна складова особистісних проявів соціального педагога / І. Ніколаєску // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С 88-92.

60.    Олексюк, Н.  Професійна готовність соціального педагога як важлива складова його професійної компетентності / Н. Олексюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 3-7.

61.    Отрощенко, Н.  Сутність профорієнтаційної діяльності соціального педагога загальнооосвітньої школи / Н. Отрощенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 93-98.

62.    Поліщук, В.  Сфери професійної діяльності та функції соціального педагога / В. Поліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 79-87.

63.    Поліщук, Ю.  Проблема ефективності соціально-педагогічної діяльності в молодіжних організаціях / Ю. Поліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 43-49.

64.    Поліщук, Ю. Й.  Оволодіння технологіями соціально-педагогічної діяльності майбутніми соціальними педагогами / Ю. Й. Поліщук // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20 – 21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 153-155.

65.    Пономарьова, В.  Особливості соціально-педагогічної роботи з "дітьми вулиці" / В. Пономарьова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – №  1. – С.  83-88.

66.    Попова, А.  Педагогические техники и технологии работы социального педагога в корекционной школе / А. Попова // Педагогическая техника. – 2005. – № 4. – С. 105-108.

67.    Приходько, М. І.  Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника - нова парадигма дослідження соціальної педагогіки / М. І. Приходько // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 3. – С. 20-26.

68.    Протасова, И.  Социальный педагог в образовательном учреждении: модель личности и деятельности / И. Протасова // Социальная педагогика. – 2007. – № 1. – С. 81-88.

69.    Профессиональная этика социального педагога и работника. Этика и ценности работы по опеке и попечительству // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 6. – С. 64-70.

70.    Романовська, Л.  Співпраця майбутніх соціальних педагогів з дитячими громадськими об'єднаннями як чинник їхнього професійного становлення / Л. Романовська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2009. – № 1. – С. 169-174.

71.    Санникова, Н.  О профессиональной подготовке социального педагога как социального менеджера / Н. Санникова // Социальная педагогика. – 2006. – № 4. – С. 87-94.

72.    Санникова, Н.  Становление социального педагога как лидера / Н. Санникова // Социальная педагогика. – 2009. – № 3. – С. 85-89.

73.    Смеянова, А.  Социальный педагог в начальной школе / А. Смеянова // Социальная педагогика. – 2004. – № 4. – С. 85-89.

74.    Теслюк, В.  Сутність соціально-педагогічної роботи / В. Теслюк // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 11. – С. 45-48.

75.    Третьякова, В.  Коммуникативные работы социального педагога / В. Третьякова // Социальная педагогика. – 2008. – № 2. – С. 85-96.

76.    Турська, О. В.  Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-дозвіллєвої діяльності / О. В. Турська, О. О. Бугаєнко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 21-23.

77.    Фалинська, З.  Модель неперервної практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів: результати експерименту / З. Фалинська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 4. – С.  27-33.

78.    Хархан, Г.  Дидактическая игра как метод обучения студентов специальности "Социальная работа/социальная педагогика" в высшей школе / Г. Хархан // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 57-62.

79.    Хриков, Є.  Соціально-педагогічна діяльність як педагогічний феномен / Є. Хриков // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 6-9.

80.    Чеснокова, Н.  Соціально-педагогічні технології роботи з проблемними родинами / Н. Чеснокова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 3. – С. 73.

81.    Шмачилина, С.  Допрофессиональная подготовка социального педагога: и теория, и практика / С. Шмачилина // Социальная педагогика. – 2005. – № 4. – С. 94-96.

82.    Шугай, Т. Ю.  Професійне становлення соціального педагога / Т. Ю. Шугай // Виховна робота в школі. – 2009. – № 5. – С. 10-13.

83.    Яворський, А.  Педагогічна практика - одна з найважливіших складових професійної підготовки майбутнього фахівця (соціального педагога) / А. Яворський // Рідна школа. – 2007. – № 3. – С. 15-19.

84.    Яковлев, Д.  Взаимодействие социального педагога и педагога дополнительного образования / Д. Яковлев // Социальная педагогика. – 2005. – № 2. – С. 48-50.


Рекомендаційний список літератури включає 84 джерела.

Підготовила Казимирович  Л. А.    11.11.2010 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

ataköy escort kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle ataköy escort
escort bayan istanbul escort