Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:
«Мотивація до соціально-педагогічної діяльності»


1.    Алексєєва, В. І.  Гуманізуюча місія соціального педагога в освітньому закладі на сучасному етапі / В. І. Алексєєва // Виховна робота в школі. – 2009. – № 5. – С. 2-9.

2.    Алексєєва, А. І.  Місія соціального педагога / А. І. Алексєєва // Виховна робота в школі. – 2005. – № 12. – С. 16-20.

3.    Антонов, А.  Организация деятельности социального педагога с семьей / А. Антонов // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 19-26.

4.    Бакланова, Н. К.  Профессиональная устойчивость будущих социальных педагогов: по материалам исследования / Н. К. Бакланова, Е. А. Журавлева // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института, А. В. Каравашкин, Е. Г. Чернышева. – М., 2004. – Т. 2. – С. 359-365.

5.    Баранов, В. В.  Соціальний педагог у закладі соціальної реабілітації: основні напрямки діяльності / В. В. Баранов // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 6. – С. 74-78.

6.    Бауэр, Е. А.  Социальная работа и социальная педагогика в эпоху глобализации / Е. А. Бауэр, В. П. Борисенков // Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 103-108.

7.    Безпалько, О.  Концептуальні засади соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді / О. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 27-34.

8.    Безпалько, О.  Поняття "соціально-педагогічна діяльність" у тезаурусі соціальної педагогіки / О. Безпалько // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2003. – № 4. – С. 45-50.

9.    Безпалько, О.  Соціально-педагогічна діяльність і соціальна робота; спільне та відмінне / О. Безпалько // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2004. – № 6. – С. 123-129.

10.    Бідлюченко, О. І.  План роботи соціального педагога / О. І. Бідлюченко // Виховна робота в школі. – 2009. – № 8. – С. 6-17.

11.    Бурма, К. М.  Порівняльний аналіз форм професійної підготовки соціальних педагогів Німеччини в різних типах шкіл / К. М. Бурма // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 100-104.

12.    Бусыгина, И.  Технологическая модель консультации в социально-педагогической деятельности / И. Бусыгина // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 44-52.

13.    Буянська, О.  Профорієнтаційна робота з учнями шкіл як психологічна технологія підбору професійно придатних абітурієнтів на спеціальність "соціальний педагог" / О. Буянська // Збірник наукових праць студентів / Гуманітарний ін-т Хмельницького держ. ун-ту. – Хмельницький, 2004. – С. 16-19.

14.    В помощь социальному педагогу / сост. Н. С. Криволап. – Минск : Красико-Принт, 2006. – 128 с.

15.    Васюк, О.  Методика професійного добору соціальних педагогів / О. Васюк // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 26-29.

16.    Видерман, Н. С.  Социальный педагог в сфере профилактики наркомании / Н. С. Видерман // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 4. – С. 80-84.

17.    Возна, Ю.  Змістові компоненти роботи соціального педагога з дітьми із обмеженими можливостями / Ю. Возна // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 113-117.

18.    Воронина, О. С.  Факторы возникновения синдрома эмоционального "сгорания" воспитателей приюта для несовершеннолетних и способы их профилактики / О. С. Воронина // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 80-83.

19.    Ворощук, О.  Робота соціального педагога з сім'єю дитини з особливими потребами / О. Ворощук, Л. Габорак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 35-42.

20.    Глебова, Л. Н.  Подготовка социальных педагогов в современной высшей школе / Л. Н. Глебова // Мир образования. – 2008. – № 4. – С. 29-38.

21.    Годовникова, Л.  Работа с трудным случаем / Л. Годовникова // Социальная педагогика. – 2009. – № 1. – С. 33-40.

22.    Гомонюк, О.  Особливості професійного розвитку майбутнього соціального педагога / О. Гомонюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2007. – № 9. – С. 98-103.

23.    Грабовенко, Н.  Обгрунтування змісту і форм соціально-педагогічної роботи з сім'ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями в умовах реабілітаційних центрів / Н. Грабовенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 60-66.

24.    Гулевська-Черниш, А.  Молодіжна організація як суб'єкт соціально-педагогічної діяльності / А. Гулевська-Черниш // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 20-26.

25.    Гульчак, О.  Профілактика злочинної поведінки старшокласників як актуальна соціально-педагогічна проблема / О. Гульчак // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 22-24.

26.    Дерев'янко, Л.  Проблема креативності в професійному становленні фахівців соціальної сфери у вузі / Л. Дерев'янко // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 груд. 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 134-138.

27.    Дмитренко, Т.  Виникнення системного соціально-педагогічного мислення та його значення для розвитку сучасної науки / Т. Дмитренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 9-13.

28.    Должностная инструкция социального педагога // Социальная педагогика. – 2005. – № 1. – С. 107-109.

29.    Дунець, Н.  Володіння сексуальною інформацією студентами - майбутніми соціальними педагогами / Н. Дунець, І. Каляновська // Збірник наукових праць студентів / Гуманіт.-пед. фак. Технологічного ун-ту Поділля. – Хмельницький, 2003. – С. 93-94.

30.    Ефремов, К.  Эмоциональное выгорание и как с ним бороться / К. Ефремов // Социальная педагогика. – 2007. – № 2. – С. 96-102.

31.    Жаркова, Е.  Организация повышения квалификации социальных педагогов в современных условиях / Е. Жаркова, В. Зикратов // Социальная педагогика. – 2006. – № 4. – С. 83-86.

32.    Журавлева, Е. А.  Трудности профессиональной самореализации социального педагога / Е. А. Журавлева // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. – М., 2003. – Т. 1. – С. 160-165.

33.    Захарчук, Н.  Соціально-педагогічна робота з дітьми та учнівською молоддю в загальноосвітніх закладах / Н. Захарчук // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 26-28.

34.    Ивочкина, Н. В.  О подготовке будущих специалистов к социально-педагогической деятельности в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения для детей-сирот / Н. В. Ивочкина // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. – М., 2006. – Т. 4. – С. 163-170.

35.    Калаур, С. М.  Сутність інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / С. М. Калаур // Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у системі університетської освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 3 – 4 грудня 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 56-59.

36.    Калиниченко, В.  Дети без родителей... Социально-педагогическая работа с опекунскими семьями / В. Калиниченко // Социальная педагогика. – 2006. – № 3. – С. 99-101.

37.    Кияниця, З. П.  Соціально-педагогічні аспекти роботи служби реінтеграції та соціалізації випускників інтернатних закладів як складової структури інтегрованих соціальних служб для вразливих дітей та сімей / З. П. Кияниця // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 79-83.

38.    Кічук, Я.  Правова компетентність - важлива якість соціального педагога як суб'єкта професійної діяльності / Я. Кічук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2008. – № 2. – С. 15-18.

39.    Ковальчук, І. А.  Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до статеворольової соціалізації учнів / І. А. Ковальчук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 84-89.

40.    Ковтун, В.  Професійна підготовка соціальних педагогів / В. Ковтун, Л. Акімова // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 3. – С. 53-54.

41.    Когут, С. Я.  Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія пед. / С. Я. Когут ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 21 с.

42.    Краснова, Н. П.  Комунікативна толерантність у професійній діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 1. – С. 71-77.

43.    Краснова, Н. П.  Технології роботи соціального педагога з прийомними сім'ями, які виховують дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 80-87.

44.    Крутова, О.  Дополнительное профессиональное образование социальных педагогов / О. Крутова // Социальная педагогика. – 2005. – № 3. – С. 101-108.

45.    Крылова, Т.  Работа социального педагога с семьёй группы риска / Т. Крылова, М. Струкова // Социальная педагогика. – 2009. – № 2. – С. 31-58.

46.    Кузьмина, О.  Соціальний педагог та його професійне визначення / О. Кузьмина // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 4. – С. 61-64.

47.    Лапа, О.  Зміст практичної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах / О. Лапа // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 12. – С. 37-39.

48.    Липский, И.  Кодекс этики социального педагога и социального работника / И. Липский // Социальная педагогика. – 2006. – № 2. – С. 102-112.

49.    Литвиненко, С. А.  Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... докт. пед. наук / С. А. Литвиненко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 40 с.

50.    Лукьянова, М.  Психолого-педагогическая компетентность социального педагога и его профессионально значимые личностные качества / М. Лукьянова // Социальная педагогика. – 2007. – № 2. – С. 91-96.

51.    Магомедова, Л. И.  Этнопедагогическая подготовка социальных педагогов / Л. И. Магомедова // Педагогика. – 2007. – № 7. – С. 65-67.

52.    Макеев, В. Ю.  О деятельности Самарского отделения "Союза социальных педагогов и социальных работников" / В. Ю. Макеев // Социальная работа. – 2004. – № 2. – С. 10-11.

53.    Мацкевіч, Ю. Р.  Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах вищої школи до роботи з людьми похилого віку / Ю. Р. Мацкевіч // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 11. – С. 26-30.

54.    Медведь, Э. И.  Подготовка будущих учителей и социальных педагогов к воспитательной деятельности в образовательных учреждениях / Э. И. Медведь // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института / редкол.: А. Г. Кутузов, А. В. Каравашкин, Е. Г. Чернышева. – М., 2005. – Т. 3. – С. 138-147.

55.    Мойсеюк, В.  Наукові підходи до визначення професійних якостей соціального педагога / В. Мойсеюк // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 48-49.

56.    Москалюк, О. І.  Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04- теорія та методика проф. освіти / О. І. Москалюк ; КДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 20 с.

57.    Москаль, Н.  Професійно-етична культура соціального педагога / Н. Москаль // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 50-53.

58.    Никитина, Н. И.  Коммуникативная толерантность в системе профессионально значимых качеств социального педагога / Н. И. Никитина, С. Н. Толстикова // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института / редкол.: А. Г Кутузов, А. В. Алексеев, М. Г. Павловец. – М., 2003. – Т. 1. – С. 165-170.

59.    Ніколаєску, І.  Імідж як презентаційна складова особистісних проявів соціального педагога / І. Ніколаєску // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С 88-92.

60.    Олексюк, Н.  Професійна готовність соціального педагога як важлива складова його професійної компетентності / Н. Олексюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 3-7.

61.    Отрощенко, Н.  Сутність профорієнтаційної діяльності соціального педагога загальнооосвітньої школи / Н. Отрощенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 93-98.

62.    Поліщук, В.  Сфери професійної діяльності та функції соціального педагога / В. Поліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 79-87.

63.    Поліщук, Ю.  Проблема ефективності соціально-педагогічної діяльності в молодіжних організаціях / Ю. Поліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 43-49.

64.    Поліщук, Ю. Й.  Оволодіння технологіями соціально-педагогічної діяльності майбутніми соціальними педагогами / Ю. Й. Поліщук // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20 – 21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 153-155.

65.    Пономарьова, В.  Особливості соціально-педагогічної роботи з "дітьми вулиці" / В. Пономарьова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – №  1. – С.  83-88.

66.    Попова, А.  Педагогические техники и технологии работы социального педагога в корекционной школе / А. Попова // Педагогическая техника. – 2005. – № 4. – С. 105-108.

67.    Приходько, М. І.  Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника - нова парадигма дослідження соціальної педагогіки / М. І. Приходько // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 3. – С. 20-26.

68.    Протасова, И.  Социальный педагог в образовательном учреждении: модель личности и деятельности / И. Протасова // Социальная педагогика. – 2007. – № 1. – С. 81-88.

69.    Профессиональная этика социального педагога и работника. Этика и ценности работы по опеке и попечительству // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 6. – С. 64-70.

70.    Романовська, Л.  Співпраця майбутніх соціальних педагогів з дитячими громадськими об'єднаннями як чинник їхнього професійного становлення / Л. Романовська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2009. – № 1. – С. 169-174.

71.    Санникова, Н.  О профессиональной подготовке социального педагога как социального менеджера / Н. Санникова // Социальная педагогика. – 2006. – № 4. – С. 87-94.

72.    Санникова, Н.  Становление социального педагога как лидера / Н. Санникова // Социальная педагогика. – 2009. – № 3. – С. 85-89.

73.    Смеянова, А.  Социальный педагог в начальной школе / А. Смеянова // Социальная педагогика. – 2004. – № 4. – С. 85-89.

74.    Теслюк, В.  Сутність соціально-педагогічної роботи / В. Теслюк // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 11. – С. 45-48.

75.    Третьякова, В.  Коммуникативные работы социального педагога / В. Третьякова // Социальная педагогика. – 2008. – № 2. – С. 85-96.

76.    Турська, О. В.  Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-дозвіллєвої діяльності / О. В. Турська, О. О. Бугаєнко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 21-23.

77.    Фалинська, З.  Модель неперервної практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів: результати експерименту / З. Фалинська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 4. – С.  27-33.

78.    Хархан, Г.  Дидактическая игра как метод обучения студентов специальности "Социальная работа/социальная педагогика" в высшей школе / Г. Хархан // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 57-62.

79.    Хриков, Є.  Соціально-педагогічна діяльність як педагогічний феномен / Є. Хриков // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 6-9.

80.    Чеснокова, Н.  Соціально-педагогічні технології роботи з проблемними родинами / Н. Чеснокова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 3. – С. 73.

81.    Шмачилина, С.  Допрофессиональная подготовка социального педагога: и теория, и практика / С. Шмачилина // Социальная педагогика. – 2005. – № 4. – С. 94-96.

82.    Шугай, Т. Ю.  Професійне становлення соціального педагога / Т. Ю. Шугай // Виховна робота в школі. – 2009. – № 5. – С. 10-13.

83.    Яворський, А.  Педагогічна практика - одна з найважливіших складових професійної підготовки майбутнього фахівця (соціального педагога) / А. Яворський // Рідна школа. – 2007. – № 3. – С. 15-19.

84.    Яковлев, Д.  Взаимодействие социального педагога и педагога дополнительного образования / Д. Яковлев // Социальная педагогика. – 2005. – № 2. – С. 48-50.


Рекомендаційний список літератури включає 84 джерела.

Підготовила Казимирович  Л. А.    11.11.2010 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort