Колектив наукової бібліотеки вітає Михайла Миколайовича Фіцулу з нагоди 80-річного ювілею!

В плеяду науковців наших славних7
І Ваше дописалося ім’я.
Багато публікацій в Вас наявних.
Ще, вірим, буде праця не одна.
Є призма наукових інтересів
Багатогранна. Але, більш за все,
Досліджувати Ви взялись процеси,
Прогалини де в вихованні є.
Недоліки в роботі педагога
Занедбаних дарують нам дітей.
Із Ваших міркувань: є та дорога,
Що зробить правомірних з них людей.
А саме, треба бачити в дитині
Всі позитивні сторони її.
І усувати саме ті причини,
Що стали руйнівними для душі.
З життєвим ювілеєм Вас вітаєм
У цю осінню днину золоту!
Здоров’я, сил, натхнення, благ бажаєм!
І тішимось, що маємо таку10
Людину-науковця, що вкладає
Знання, уміння, сили в галузь ту,
Яка виховує, формує і навчає
Й відводить роль в суспільстві провідну
Майбутнім поколінням. Їм належить
Утримати позиції свої.
За ходом думки Вашої хто стежить,–
Себе реалізує у житті.
Себе ж Ви педагогіці віддали!
Відзначила це Україна молода.
Щоб Ви жили, творили, працювали
Ще многая і благая літа!!!

Огляд літератури

До 80-річчя від дня народження Михайла Миколайовича Фіцули,
доктора педагогічних наук, професора, академіка АН ВШ України

   Народився 4 листопада 1932 року в селі Посада-Яслиська (Польша). В 1945 році переселений в Україну — в село Будилів, Козівського району Тернопільської області. Закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету. У 1965 — 1968 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі педагогіки Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького (нині — Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), де захистив кандидатську дисертацію. Після закінчення аспірантури працював старшим викладачем і завідувачем кафедри педагогіки Ніжинського державного педагогічного інституту ім М. Гоголя. Із серпня 1971 працює в Тернопільському Національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, де займав посади: завідувача кафедри педагогіки, декана фізико-математичного факультету, проректора з навчальної роботи. У 1990 році присвоєно звання професора. Сьогодні займає посаду професора-консультанта кафедри педагогіки.
  Наукові інтереси Фіцули М. М. пов'язані з удосконаленням навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи, теорією і практикою перевиховання педагогічно занедбаних учнів у школах і неповнолітніх правопорушників у спеціальних виправно-виховних закладах.
  Автор біля 180 публікацій, серед яких 24 монографії і навчальні посібники, чотири навчальні програми, тридцять шість методичних рекомендацій для студентів, вчителів і викладачів вищих навчальних закладів. Окрім того опубліковано в газетах понад 150 статей з проблем виховання учнівської і студентської молоді.
Фіцула Михайло Миколайович академік АН ВШ з 27 листопада 1992 року по відділенню проблем вищої школи.
Нагороджений знаком «Відмінник народної освіти України», медаллю А. С. Макаренка та «Ветеран праці».

12

1. Фіцула, М. М.  Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. для студ. пед. вузів / М. М. Фіцула ; гол. ред. Б. Є. Будний. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2007. – 168 с.
  У навчальному посібнику розглянуто особливості педагогічної діяльності, сформовано вимоги до особистості вчителя, охарактеризовано сучасну загальноосвітню школу. Розкрито проблеми підготовки майбутнього вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі: зміст і форми навчання студентів; педагогічна практика студентів у школі і підготовка їх до педагогічного спілкування; самостійна робота і самовиховання майбутніх педагогів; структура системи освіти в Україні, принципи її побудови.

2.Фіцула, М. М.  Методика попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів загальноосвітніх шкіл / М. М. Фіцула. – Ужгород : Тернопіль : Мистецька лінія, 2002. – 228 с.
 У книжці висвітлюються причини появи педагогічної занедбаності неповнолітніх та методика їх перевиховання. Зокрема розкриваються можливості і закономірності процесу перевиховання, його етапи, принципи і методи, організація індивідуальної виховної роботи і процесу самовиховання. Приділяється увага питанню залучення громадськості до перевиховання важковиховуваних учнів, роботі з їх батьками.

3. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – 3-є вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ №14/18.2-2706 від 20.12.2004 р.
 У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання, основи школознавства з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, досвіду розбудови та особливостей реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки.

4. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – Вид. 2-ге., допов. і переробл. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2003. – 192 с.
 У навчальному посібнику викладені основні питання основ педагогіки, теорії виховання й навчання учнів та управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі.
До кожної теми додаються список рекомендованої літератури, запитання для самоперевірки та завдання для самостійного опрацювання.

5. Фіцула, М. М.  Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 1/ІІ - 3605 від 30.04.2010 р. 
 У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогіки вищої школи. Системно викладено основні питання методичної роботи у вищому навчальному закладі, принципи управління ним.

6. Фіцула, М. М.  Педагогічні проблеми перевиховання учнів / М. М. Фіцула. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Тернопіль : Лара, 1993. – 140 с.
 У книзі висвітлюються причини появи педагогічної занедбаності дітей, психолого-педагогічні проблеми перевиховання а також методика та засоби перевиховання важковиховуваних учнів.

7. Фіцула, М. М.  Правове виховання учнів : метод. посібник / М. М. Фіцула. – К. : ІЗМН, 1997. – 148 с.
 У даному посібнику показано місце правового виховання серед інших напрямів виховання, розкриваються завдання, зміст, принципи, форми і методи правовихвної роботи  з учнями в навчально-виховному процесі школи, шляхи залучення батьків, представників громадськості та правоохоронних органів до правового виховання школярів, організація правоохоронної діяльності учнів.

8. Вівчар, П. В.  Моральне виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудових колоніях / П. В. Вівчар, М. М. Фіцула. – Чортків : ТНПУ, 2000. – 128 с.
 У книзі розкрито теоретичні засади організації морального виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудових колоніях, особливості моральної занедбаності цієї категорії неповнолітніх, зміст і методику їх морального виховання в умовах виховно-трудової колонії, місце педагогів у цьому процесі.

9. Фіцула, М. М.  Антиалкогольна виховна робота в школі / М. М. Фіцула. – К. : Рад. шк., 1984. – 104 с.
 В посібнику вказуються причини поширення алкоголізму серед неповнолітніх, розкрито завдання і зміст антиалкогольної виховної роботи в школі на уроках і позаурочний час, даються рекомендації щодо профілактичної боротьби з алкоголем.

10. Фицула, М. Н.  Антиалкогольная воспитательная работа школы с родителями : метод. рекомендации / М. Н. Фицула, А. Н. Ходусов. – Курск, 1986. – 28 с.
  В праці розкривається зміст антиалкогольної виховної роботи в школі, звертається увага на масові та індивідуальні форми виховної роботи з учнями та їх батьками.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort