Колектив наукової бібліотеки вітає Михайла Миколайовича Фіцулу з нагоди 80-річного ювілею!

В плеяду науковців наших славних7
І Ваше дописалося ім’я.
Багато публікацій в Вас наявних.
Ще, вірим, буде праця не одна.
Є призма наукових інтересів
Багатогранна. Але, більш за все,
Досліджувати Ви взялись процеси,
Прогалини де в вихованні є.
Недоліки в роботі педагога
Занедбаних дарують нам дітей.
Із Ваших міркувань: є та дорога,
Що зробить правомірних з них людей.
А саме, треба бачити в дитині
Всі позитивні сторони її.
І усувати саме ті причини,
Що стали руйнівними для душі.
З життєвим ювілеєм Вас вітаєм
У цю осінню днину золоту!
Здоров’я, сил, натхнення, благ бажаєм!
І тішимось, що маємо таку10
Людину-науковця, що вкладає
Знання, уміння, сили в галузь ту,
Яка виховує, формує і навчає
Й відводить роль в суспільстві провідну
Майбутнім поколінням. Їм належить
Утримати позиції свої.
За ходом думки Вашої хто стежить,–
Себе реалізує у житті.
Себе ж Ви педагогіці віддали!
Відзначила це Україна молода.
Щоб Ви жили, творили, працювали
Ще многая і благая літа!!!

Огляд літератури

До 80-річчя від дня народження Михайла Миколайовича Фіцули,
доктора педагогічних наук, професора, академіка АН ВШ України

   Народився 4 листопада 1932 року в селі Посада-Яслиська (Польша). В 1945 році переселений в Україну — в село Будилів, Козівського району Тернопільської області. Закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету. У 1965 — 1968 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі педагогіки Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького (нині — Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова), де захистив кандидатську дисертацію. Після закінчення аспірантури працював старшим викладачем і завідувачем кафедри педагогіки Ніжинського державного педагогічного інституту ім М. Гоголя. Із серпня 1971 працює в Тернопільському Національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, де займав посади: завідувача кафедри педагогіки, декана фізико-математичного факультету, проректора з навчальної роботи. У 1990 році присвоєно звання професора. Сьогодні займає посаду професора-консультанта кафедри педагогіки.
  Наукові інтереси Фіцули М. М. пов'язані з удосконаленням навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи, теорією і практикою перевиховання педагогічно занедбаних учнів у школах і неповнолітніх правопорушників у спеціальних виправно-виховних закладах.
  Автор біля 180 публікацій, серед яких 24 монографії і навчальні посібники, чотири навчальні програми, тридцять шість методичних рекомендацій для студентів, вчителів і викладачів вищих навчальних закладів. Окрім того опубліковано в газетах понад 150 статей з проблем виховання учнівської і студентської молоді.
Фіцула Михайло Миколайович академік АН ВШ з 27 листопада 1992 року по відділенню проблем вищої школи.
Нагороджений знаком «Відмінник народної освіти України», медаллю А. С. Макаренка та «Ветеран праці».

12

1. Фіцула, М. М.  Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. для студ. пед. вузів / М. М. Фіцула ; гол. ред. Б. Є. Будний. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2007. – 168 с.
  У навчальному посібнику розглянуто особливості педагогічної діяльності, сформовано вимоги до особистості вчителя, охарактеризовано сучасну загальноосвітню школу. Розкрито проблеми підготовки майбутнього вчителя у вищому педагогічному навчальному закладі: зміст і форми навчання студентів; педагогічна практика студентів у школі і підготовка їх до педагогічного спілкування; самостійна робота і самовиховання майбутніх педагогів; структура системи освіти в Україні, принципи її побудови.

2.Фіцула, М. М.  Методика попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів загальноосвітніх шкіл / М. М. Фіцула. – Ужгород : Тернопіль : Мистецька лінія, 2002. – 228 с.
 У книжці висвітлюються причини появи педагогічної занедбаності неповнолітніх та методика їх перевиховання. Зокрема розкриваються можливості і закономірності процесу перевиховання, його етапи, принципи і методи, організація індивідуальної виховної роботи і процесу самовиховання. Приділяється увага питанню залучення громадськості до перевиховання важковиховуваних учнів, роботі з їх батьками.

3. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – 3-є вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 560 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ №14/18.2-2706 від 20.12.2004 р.
 У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання, основи школознавства з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, досвіду розбудови та особливостей реформування української школи. Подано матеріал з історії виховання, школи і педагогіки.

4. Фіцула, М. М.  Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фіцула. – Вид. 2-ге., допов. і переробл. – Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2003. – 192 с.
 У навчальному посібнику викладені основні питання основ педагогіки, теорії виховання й навчання учнів та управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі.
До кожної теми додаються список рекомендованої літератури, запитання для самоперевірки та завдання для самостійного опрацювання.

5. Фіцула, М. М.  Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ № 1/ІІ - 3605 від 30.04.2010 р. 
 У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогіки вищої школи. Системно викладено основні питання методичної роботи у вищому навчальному закладі, принципи управління ним.

6. Фіцула, М. М.  Педагогічні проблеми перевиховання учнів / М. М. Фіцула. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Тернопіль : Лара, 1993. – 140 с.
 У книзі висвітлюються причини появи педагогічної занедбаності дітей, психолого-педагогічні проблеми перевиховання а також методика та засоби перевиховання важковиховуваних учнів.

7. Фіцула, М. М.  Правове виховання учнів : метод. посібник / М. М. Фіцула. – К. : ІЗМН, 1997. – 148 с.
 У даному посібнику показано місце правового виховання серед інших напрямів виховання, розкриваються завдання, зміст, принципи, форми і методи правовихвної роботи  з учнями в навчально-виховному процесі школи, шляхи залучення батьків, представників громадськості та правоохоронних органів до правового виховання школярів, організація правоохоронної діяльності учнів.

8. Вівчар, П. В.  Моральне виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудових колоніях / П. В. Вівчар, М. М. Фіцула. – Чортків : ТНПУ, 2000. – 128 с.
 У книзі розкрито теоретичні засади організації морального виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудових колоніях, особливості моральної занедбаності цієї категорії неповнолітніх, зміст і методику їх морального виховання в умовах виховно-трудової колонії, місце педагогів у цьому процесі.

9. Фіцула, М. М.  Антиалкогольна виховна робота в школі / М. М. Фіцула. – К. : Рад. шк., 1984. – 104 с.
 В посібнику вказуються причини поширення алкоголізму серед неповнолітніх, розкрито завдання і зміст антиалкогольної виховної роботи в школі на уроках і позаурочний час, даються рекомендації щодо профілактичної боротьби з алкоголем.

10. Фицула, М. Н.  Антиалкогольная воспитательная работа школы с родителями : метод. рекомендации / М. Н. Фицула, А. Н. Ходусов. – Курск, 1986. – 28 с.
  В праці розкривається зміст антиалкогольної виховної роботи в школі, звертається увага на масові та індивідуальні форми виховної роботи з учнями та їх батьками.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno seyret

canlı bahis siteleri

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort bahis siteleri

istanbul escort