Кандидат педагогічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

ORCID

Наука України

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Ференчук-Піонтковська І. О. Методика формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів : автореферат ... канд. пед. наук, спец. : 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика) / І. О. Ференчук-Піонтковська – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2019. – 20 с.
  2. Ференчук-Піонтковська І. О. Методика формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) / Ференчук-Піонтковська Ірина Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. І. П. Задорожна. - Тернопіль, 2019. - 288 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах