Перш ніж задати запитання:

 — уважно прочитайте "Правила";

 — поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь у "Виконаних довідках". 

Крім того, Ви можете самостійно пошукати інформацію, що Вас цікавить, в електронному каталозі бібліотеки.

  За допомогою служби доставки документів (ЕДД) Ви можете замовити електронні копії таких видів документів із наших фондів:

• статті з газет і журналів;
• окремі частини наукових та навчальних видань (до 20 сторінок)

Для того, щоб задати запитання, Ви обов'язково маєте заповнити форму: Ваше Ім'я;  Ваш E-mail; Ввести текст  запитання та код перевірки зображений на малюнку.

Captcha Image


Наталя: Переклад американських та британських акронімів українською мовою, все про акроніми (скорочення та а...

Шановна Наталя, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:
«Переклад американських та британських акронімів українською мовою, все про акроніми (скорочення та абревіатури)»

1. Білокриницький, А. Ю.  Терміни-скорочення в авіаційній терміносистемі англійської мови та способи їх перекладу / А. Ю. Білокриницький, В. В. Тарасова // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / редкол.: Б. І. Гінка, З. І. Будій, І. Я. Яцюк [та ін.] ; відп. за вип. О. Ю. Борецька. – Тернопіль : [ТНПУ], 2012. – Вип. 1 (9). – С. 110–114. – Бібліогр. в кінці ст.
2. Борисов, В. В.  Аббревиация и акронимия : военные и научно-технические сокращения в иностранных языках / В. В. Борисов ; под ред. А. Д. Швейцера. – М. : Воениздат, 1972. – 320 с.
3. Видойник, Ю. В.  Особливості перекладу англійських термінів-скорочень комп'ютерної галузі українською мовою : дипломна робота / Ю. В. Видойник ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ф-т іноземних мов ; наук. кер. Н. І. Пасічник. – Тернопіль, 2013.
4. Ємчук, Т. Б.  Скорочення як словотворчий процес в сучасній англійській мові : дипломна робота / Т. Б. Ємчук ; наук. кер. – Тернопіль, 2003. – 60 с.
5. Книш, Х. В.  Скорочення як словотворчий процес в сучасній англійській мові : дипломна робота / Х. В. Книш ; наук. кер. А.Й. Гуменчук. – Тернопіль, 2004. – Друкований варіант.
6. Матвійчук, В. М.  Роль термінів-скорочень в терміносистемі сучасної англійської мови / В. М. Матвійчук, В. В. Тарасова // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / редкол.: Б. І. Гінка, З. І. Будій, І. Я. Яцюк [та ін.] ; відп. за вип. О. Ю. Борецька. – Тернопіль : [ТНПУ], 2012. – Вип. 1 (9). – С. 30–32. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Медова, О.  Абревіатури-інновації у передовій статті газетного тексту / О. Медова // Лінгвостилістика: об'єкт - стиль, мета - оцінка : Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження професора С.Я.Єрмоленко / Відп. ред. В.Г.Скляренко. – К. : НАНУ Ін-т укр. мови, 2007. – С. 346–350.
8. Павлусик, О.  Скорочення як словотворчий процес в сучасній англійській мові : дипломна робота / О. Павлусик ; ТНПУ ім. В.Гнатюка, фак. іноземних мов; наук. кер. Олійник Т.С. – Тернопіль, 2006.
9. Улична, І.  Абревіатури та скорочення у діловому мовленні / І. Улична // Магістр : [магістерський науковий вісник] / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 18. – С. 58–60. – Бібліогр. в кінці ст.
10. Улична, І. В.  Переклад абревіатур і скорочень у діловому мовленні : магістерська робота / І. В. Улична ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, ф-т іноземних мов ; наук. кер. Т. С. Олійник. – Тернопіль, 2013.
11. Янсон, В. В.  Скорочення у складі англомовної лексики сфери освіти / В. В. Янсон, С. М. Лежньов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна / редкол.: А. М. Архангельська, П. В. Білоус, Г. М. Вокальчук [та ін.] ; уклад.: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : [Острозька академія], 2012. – Вип. 27. – С. 100–101. – Бібліогр. в кінці ст.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

 

Довідку виконала
Тененьська С. Б.
7.04.2016 р.


Thursday, 07 April 2016