Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Глобальна загроза для людства!!!»
(до Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом)

1. Україна. Закони.  Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007–2011 роках : Закон України, 8 лютого 2007 р. № 648-V / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2007. – № 17. – С. 7–18.

2. Україна. Кабінет Міністрів.  Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007–2011 роках : розпорядження Кабінету Міністрів України, 24 червня 2006 р. № 354-p / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2006. – № 26. – С. 172–174.

3. Україна. Президент.  Про Координаційну раду з проблем ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу та наркоманії : Указ Президента України, 17 березня 2008 року № 220/2008 / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2008. – № 21. – С. 9–11.

4. Інформаційний лист із проблем туберкульозу в Україні : епідеміологічна ситуація за даними ВООЗ // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 12. – С. 3.

5. Туберкулез : респ. межвед. сб. Вып. 10. Внелегочный туберкулез / редкол.: Л. С. Клочкова, C. А. Кшановский, А. С. Мамолат [и др.]. – К. : Здоров'я, 1978. – 143 с.

6. Авілов, С.  Туберкульоз: виліковна хвороба : медицина / С. Авілов // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 52–56.

7. Багінська, А.  Туберкульоз і його профілактика : урок із основ здоров'я : 7-й клас / А. Багінська // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2012. – № 23. – С. 11–13. – Бібліогр. в кінці ст.

8. Багнюк, В.  Що коїться з нашим здоров'ям і чому / В. Багнюк // Надзвичайна ситуація. – 2006. – № 1. – С. 36–39.

9. Бєлоусов, В. О.  Дитячі хвороби : підруч. для учнів фельдшерських та акушерських відділів мед. училищ / В. О. Бєлоусов, О. Д. Певзнер. –  3-тє вид., випр. і доп. – К. : Вища шк., 1974. – 464 с.

10. Богданова, О. В.  Антимікобактеріальна активність ефірної олії чайного дерева до мікобактерій туберкульозу / О. В. Богданова, Л. М. Грицай // Фітотерапія. – 2009. – № 1. – С. 75–76.

11. Богуш, Л. К.  Новейшие методы лечения туберкулеза / Л. К. Богуш. – М. : Медицина, 1967. – 31 с.

12. Бодарев, В. Х.  Туберкулез излечим / В. Х. Бодарев. – М. : Знание, 1979. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 1).

13. Борткевич, С.  Спираючись на паличку Коха, людство прямує до катастрофи / С. Борткевич // Надзвичайна ситуація. – 2007. – № 1. – С. 30–33.

14. Бурлінгас, Т. Д.  Є тисяча хвороб, і тільки одне здоров'я : матеріали до бесід з учнями : [інфекційні захворювання, імунітет, туберкульоз] / Т. Д. Бурлінгас // Позакласний час. – 2011. – № 12. – С. 47–52.

15. Горобець, В.  Смертоносний візит "старої пані" до Києва в 1770 році : [епідемія хвороб] / В. Горобець // Чумацький шлях. – 2008. – № 1. – С. 14–16.

16. Горяна, Л.  Методичні рекомендації до теми "Профілактика туберкульозу" / Л. Горяна // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 3. – С. 21–24.

17. Дегтярьов, І. М.  Удосконалення технології виготовлення очищеного туберкуліну для діагностики туберкульозу тварин / І. М. Дегтярьов // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 33–35. – Бібліогр. в кінці ст.

18. Діхтяренко, О.  Зупинимо туберкульоз : батьківські збори – тренінг / О. Діхтяренко // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2012. – № 20. – С. 17–21. – Бібліогр. в кінці ст.

19. Жуков, Б.  Агрессоры из микромира / Б. Жуков // Вокруг света. – 2009. – № 2. – С. 142–148. – Медпрактикум.

20. Завгородній, А. І.  Значення дезінфекції у системі профілактики туберкульозу / А. І. Завгородній, А. П. Палій // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 8. – С. 41–44. – Бібліогр. в кінці ст.

21. Запорожець, Г. М.  Ніхто не застрахований від туберкульозу / Г. М. Запорожець // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 4. – С. 17.

22. Зубкова, Т.  Туберкульоз: збудник, умови інфікування та розвитку захворювання, профілактика : урок з основ здоров'я. 7-й клас / Т. Зубкова // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2010. – № 30. – С. 3–7.

23. Калмикова, Ю. С.  Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.03 - фізична реабілітація / Ю. С. Калмикова ; ЛДУФК. – Львів, 2010. – 22 с.

24. Канарський, О. А.  Ефективність соєвих продуктів у хворих на туберкульоз / О. А. Канарський // Фітотерапія. – 2009. – № 1. – С. 77–78.

25. Карась, Л. Я.  Виховна година "Туберкульоз – інфекційна хвороба" / Л. Я. Карась // Біологія. – 2007. – № 32. – С. 33. – Позакласна робота.

26. Кіптач, Ф. Я.  Географія захворюваності населення України на активний туберкульоз / Ф. Я. Кіптач // Український географічний журнал. – 2012. – № 4. – С. 50–55. – Бібліогр. в кінці ст.

27. Кобзар, І.  Що треба знати про туберкульоз? : виховна година для учнів старших класів / І. Кобзар // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2009. – № 31. – С. 12–13.

28. Кулішова, А. А.  Туберкульоз – гостра медико-соціальна проблема суспільства / А. А. Кулішова // Біологія. – 2006. – № 2. – С. 8–15.

29. Ларіонова-Нечерда, О.  Протидіяти туберкульозу! / О. Ларіонова-Нечерда // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2005. – № 5. – С. 16.

30. Мальцева, О. І.  Зупинимо туберкульоз разом! : [сцен. виховного заходу] / О. І. Мальцева // Виховна робота в школі. – 2010. – № 2. – С. 33–36.

31. Мартынова, В. А.  Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ санаторного типа / В. А. Мартынова, Ф. Р. Зотова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 7. – С. 83–86.

32. Миринов, Г. Б.  Профилактика туберкулеза легких / Г. Б. Миринов. – М. : Знание, 1985. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 8).

33. Мурза, В. П.  Лечебная физкультура в комплексном лечении больных туберкулезом легких / В. П. Мурза. – К. : Здоров'я, 1976. – 120 с.

34. Незлин, С. Е.  Режим и лечение больного туберкулезом легких / С. Е. Незлин. – М. : Медгиз, 1959. – 76 с. – (Научно-популяная медицинская литература).

35. Незлин, С. Е.  Туберкулез и борьба с ним / С. Е. Незлин. – М. : Правда, 1950. – 35 с.

36. Нечерда, В.  Як перемогти непоборного ворога? / В. Нечерда // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2007. – № 6. – С. 26–27.

37. Ногас, А. О.  Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 - фізична реабілітація / А. О. Ногас ; ЛДУФК. – Львів, 2009. – 20 с.

38. Ногас, А.  Профілактика туберкульозу / А. Ногас, І. Григус, О. Климюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. праць з галузі фізкультури і спорту. – Львів : Укр. технолог., 2006. – Т. 4. Кн. 2. Вип.10. – С. 338–342.

39. Пилипчук, В.  Туберкульоз: новий погляд на проблему / В. Пилипчук // Наука і суспільство. – 2005. – № 5/6. – С. 22–23.

40. Пинкус, И. М.  Лечебная физкультура для туберкулезных больных / И. М. Пинкус. – Симферополь : Крымиздат, 1954. – 78 с.

41. Романенко, В. П.  Епідеміолого-епізоотологічні властивості мікобактерій туберкульозу / В. П. Романенко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 29–32. – Бібліогр. в кінці ст.

42. Рубинштейн, Г. Р.  Проблема наследственности при туберкулезе : литературно-критический очерк / Г. Р. Рубинштейн. – М. : Изд-во АН СССР, 1951. – 87 с. – (Серия "Итоги и проблемы современной науки").

43. Семигіна, Т.  Профілактика суспільно небезпечних хвороб: світоглядний вибір? : [епідемія туберкульозу в Україні] / Т. Семигіна // Віче. – 2010. – № 8. – С. 15–18.

44. Сибірна, Р. І.  Виявлення збудника туберкульозу позалегеневої локалізації різними мікробіологічними методами / Р. І. Сибірна, Н. В. Кондратюк, Г. В. Яворська // Мікробіологічний журнал. – 2004. – № 1. – С.62–68.

45. Сікеріна, Л. І.  Туберкульоз – глобальна небезпека для людства : матеріали до Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом / Л. І. Сікеріна // Основи здоров'я. – 2013. – № 1. – С. 44–47. – Бібліогр. в кінці ст.

46. Спасенко, О.  Особливості біологічних властивостей збудника туберкульозу / О. Спасенко, Л. Холодна // Вісник Національної Академії наук України. – 2006. – № 8. – С. 13–16.

47. Стегній, Б. Т.  Науково-методичне забезпечення протиепізоотичних заходів щодо туберкульозу великої рогатої худоби / Б. Т. Стегній, А. І. Завгородній, М. В. Рубленко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 2. – С. 9–11. – Бібліогр. в кінці ст.

48. Стефанєшина, О. М.  Тренінг "Туберкульоз і ВІЛ" / О. М. Стефанєшина // Біологія. – 2008. – № 32. – С. 8–12.

49. Штонь, І.  Чи можливо стримати поширення туберкульозу в Україні? / І. Штонь // Надзвичайна ситуація. – 2008. – № 6. – С. 36–37.

Список підготувала Беновська І. В. (49 дж.)
березень 2013

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners