Довідково-бібліографічний відділ

Рекомендаційний список літератури на тему:

«Професійна компетентність учителя»

1. Агейкіна-Старченко, Т.  Інтерактивні методи розвитку профкомпетентності / Т. Агейкіна-Старченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 10. – С. 53–55.

2. Андреева, И.  Эмоциональная компетентность в работе учителя / И. Андреева // Народное образование. – 2006. – № 2. – С. 216–222.

3. Антонюк, В.  Комп'ютерна грамотність як складова професійної компетентності сучасного педагога / В. Антонюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль, 2009. – № 3 : Спецвипуск. – С. 72–75.

4. Балаба, В. Л.  Формування професійних компетентностей вчителів / В. Л. Балаба // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 7. – С. 11–12.

5. Баранова, С.  Особливості формування професійної компетентності вчителя / С. Баранова // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2009. – № 2. – С. 16–18.

6. Бахарева, Е. В.  Повышение профессиональной компетентности учителя в развитии функциональной грамотности учащихся общеобразовательной школы / Е. В. Бахарева // Наука и школа. – 2009. – № 2. – С. 54–55.

7. Блинова, Л.  Как спланировать и организовать внутришкольное обучение педагогов? / Л. Блинова, Н. Гуринова // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 141–144.

8. Богачик, Т. С.  Сучасні технології освітнього моніторингу / Т. С. Богачик, Л. В. Якименко, З. В. Волошин // Управління школою. – 2009. – № 5. – С. 20–21.

9. Болотов, В. А.  Размышления о педагогическом образовании / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2007. – № 9. – С. 3–11.

10. Бондар, В.  Конкурентоздатність педагога як складова його професійної компетентності / В. Бондар // Початкова школа. – 2008. – № 7. – С. 22–23.

11. Бондар, В.  Управління формуванням професійної компетентності вчителя / В. Бондар // Освіта і управління. – 2006. – № 2. – С. 20–27.

12. Борисова, З.  Алгоритмізація керівництва та контролю якості / З. Борисова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 11. – С. 58–59.

13. Валовик, О. А.  Мотивація педагога як умова зростання професійної компетентності / О. А. Валовик // Управління школою. – 2009. – № 10. – С. 10–16.

14. Висоцька, Л.  Підвищуємо професійну компетентність педагога / Л. Висоцька // Професійно-технічна освіта. – 2005. – № 3. – С. 34–36.

15. Віаніс-Трофименко, К. Б.  Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу / К. Б. Віаніс-Трофименко // Управління школою. – 2006. – № 22/24. – С. 54–57.

16. Віаніс-Трофименко, К. Б.  Професійна компетентність вчителя як необхідна умова сучасного навчального процесу / К. Б. Віаніс-Трофименко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2005. – Вип. 38. – С. 233–236.

17. Волобуєва, Т.  Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних кадрів / Т. Волобуєва // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 21–23.

18. Голуб, Н.  Ретроспектива і перспектива ідеалу вчителя / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 7/8. – С. 60–65.

19. Гузій, Н.  Професійність учителя у спадщині вітчизняних педагогів ХХ ст. / Н. Гузій // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 21/22. – С. 8–12.

20. Дейнеко, С. В.  Педагогічна компетентність учителя як умова та засіб гуманізації освітнього середовища / С. В. Дейнеко // Управління школою. – 2007. – № 4. – С. 2–7.

21. Ефименко, В.  Уровни педагогической компетентности / В. Ефименко, И. Турунтаева // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2004. – № 10. – С. 50–51.

22. Ефремова, О. И.  Об одном из подходов к изучению информационной компетентности учителя / О. И. Ефремова // Наука и школа. – 2009. – № 3. – С. 12–15.

23. Залізко, І. О.  Від компетентного вчителя до компетентного учня / І. О. Залізко // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 4. – С. 12–22.

24. Іваній, О.  Правова компетентність учителя як основа державно-громадського управління школою / Олена Іваній // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 84–89.

25. Квадріціус, Л. В.  Професійна самоосвіта вчителя / Л. В. Квадріціус // Управління школою. – 2006. – № 13. – С. 35–38.

26. Коваленко, Л. А.  Формування професійних компетентностей учителя / Л. А. Коваленко // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 17. – С. 20–25.

27. Ковальська, Н. Ф.  Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності учителя / Н. Ф. Ковальська // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 9/10. – С. 14–16.

28. Кульчейко, О.  Психолого-педагогическая компетентность педагога / О. Кульчейко, Н. Шараєвська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 5. – С. 61–66.

29. Кушуріна, Л. С.  Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності педагога / Л. С. Кушуріна // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 4. – С. 25–30.

30. Лісовенко, Г. В.  Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя / Г. В. Лісовенко // Управління школою. – 2006. – № 22/24. – С. 50–53.

31. Мельниченко, О.  Професійна компетентність педагога : психологічний практикум для молодих учителів / О. Мельниченко // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 29/30. – С. 21–28.

32. Митник, О.  Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи / О. Митник // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 35–37.

33. Пелагейченко, В.  Ключові компоненти компетентності вчителя / В. Пелагейченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 2. – С. 55–56.

34. Рябикіна, В.  Моніторинг професійної компетентності вчителя / В. Рябикіна // Управління школою. – 2011. – № 4/6. – С. 11–17.

35. Святченко, І.  Моніторинг професійної компетентності педагога / І. Святченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 3. – С. 66–70.

36. Серган, В. Г.  Підвищення професійної компетентності педагогів / В. Г. Серган // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 1/2. – С. 32–42.

37. Ситник, О. П.  Професійна компетентність вчителя / О. П. Ситник // Управління школою. – 2006. – № 14. – С. 2–9.

38. Скворцова, С.  Професійна компетентність: зміст поняття та класифікація / С. Скворцова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, Я. Кодлюк, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль, 2009. – № 5. – С. 27–33.

39. Томіліна, С. С.  Професійна компетентність сучасного педагога / С. С. Томіліна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2007. – Вип. 45. – С. 368–371.

40. Федорова, Т. Ю.  Психологічний портрет компетентного вчителя / Т. Ю. Федорова // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 4. – С. 23–24.

Рекомендаційний список літератури (40 дж.)

підготувала Загородна С. Ю. (6 липня 2011 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners