Ейдетика – мистецтво ефективного сприйняття

 

Основejdetukaні цілі методики ейдетики:
- розвиток зорової і тактильної пам’яті, образного мислення, уяви, уваги, мови;
- активізація ресурсів пізнавальних процесів;
- стимулювання ініціативності;
- виховання впевненості в собі, а також боротьба зі страхом перед незвіданим;
- виявлення і розвиток здібностей
   У сучасному освітньому просторі все більше популярності набуває впровадження інноваційних освітніх технологій. Вони сприяють гуманізації процесу навчання, його особистісному орієнтуванню, оптимізації взаємодії з вихованцями.
   Ейдетика (від грецького ейдос – образ). Це напрямок психологічної науки, який визначає ейдетизм як різновид образної пам`яті і можливості його практичного застосування у різних сферах життя людини. Як допомогти дитині запам`ятовувати необхідну інформацію і вчасно пригадувати її? Як пробуджувати інтерес, спонукати до мовленевої активності, дарувати відчуття успіху? На ці запитання відповідає ейдетика.
   Ейдетика – це не тільки розвиток уваги, уяви, пам`яті, різних видів мислення, а й спосіб подачі навчального матеріалу. Вона залучає всі аналізатори дитини: дозволяє не лише побачити, а й помацати, почути, скуштувати, понюхати; подає нове через добре знайомі дітям образи.
   Методика ейдетики – пам’ять без меж на основі образного сприйняття дійсності і образного мислення.
   «Ейдетика» пропонує будувати роботу з дітьми на основі:
- вільних асоціацій, пов`язаних з предметними образами;
- колірних асоціацій;
- асоціацій, пов`язаних з геометричними формами;
- тактильних асоціацій;
- предметних асоціацій;
- асоціацій, викликаних друдлами;
- звукових асоціацій;
- смакових асоціацій;
- нюхових асоціацій.
    Використання технік ейдетики дозволяє говорити про те, що навчання стає найбільш природним і гармонійним по відношенню до закладеного самою природою процесу розвитку людського мозку. Тут мінімізується психологічна напруга, а запам'ятовування і засвоєння інформації стає невимушеним, захоплюючим і необтяжливим. У підсумку значно підвищується працездатність, захопленість предметом і з'являється виразне бажання «згорнути нові гори».
    Використання прийомів ейдетики у щоденній роботі є надзвичайно ефективним, до того ж, цікавим способом саморозвитку та формування мислення, пам’яті, мовлення, креативності у дорослих та дітей.
    Можливості ейдетики  великі: це не тільки розвиток уваги, уяви, пам’яті, різних видів мислення, а й спосіб подачі навчального матеріалу.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

Інформаційний список літератури

 

1.    Антошко І. Ейдетика на уроках англійської мови / І. Антошко, Н. Дерябіна // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 46/47. – С. 60–63. ; English language & culture. – 2012. – № 4. – С. 4–5.


2.    Антощук Є. Вчити чи навчати? / Є. Антощук // Психолог. Шкільний світ. – 2006. – № 37. – С. 25–27.


3.    Антощук Є. Українська школа ейдетики / Є. Антощук // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 5. – С. 5–7. ; Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 4–9.


4.    Антощук Є. Як навчитися забувати / Є. Антощук // Психолог. Шкільний світ. – 2004. – № 1. – С. 15–16.


5.    Безрукова С. Використання елементів ейдетики під час вивчення теорії літератури / Світлана Безрукова // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 24–25.


6.    Безрукова С. Теорія літератури – це цікаво! Використання елементів ейдетики у вивченні літературознавчих понять / Світлана Безрукова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 31–34. – Бібліогр. в кінці ст.


7.    Безсмертна Н. І. Впровадження методів ейдетики у процес навчання та виховання учнів / Н. І. Безсмертна // Обдарована дитина. – 2012. – № 9. – С. 15–23.


8.    Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості дитини : [досвід школи № 318 м. Києва] / А. Бесєдіна // Рідна школа. – 2009. – № 2/3. – C. 61–62.


9.    Білуха В. В. Ейдетика на допомогу логопеду / В. В. Білуха // Логопед. – 2011. – № 12. – С. 23/29. – Бібліогр. в кінці ст.


10.    Богосвятська А. М. Методи ейдетики на уроках СЛ / Анна-Марія Богосвятська // Зарубіжна література. Шкільний світ. – 2011. – № 47/48. – С. 40-43.


11.    Брушневська І. М. Ейдетика вчить, як зі звуками дружить / І. М. Брушневська // Логопед. – 2012. – № 10. – С. 16–23.


12.    Верещак Л. Б. Розвиваємо мовлення дітей дошкільного віку засобами ейдетики / Л. Б. Верещак // Логопед. – 2017. – № 9. – С. 30–32.


13.    Гаджилова О. В. Математика, ейдетика, мнемотехніка / О. В. Гаджилова // Математика в школах України. – 2017. – № 6. – С. 6–9.


14.    Гайдаєнко М. Варто тільки захотіти – вище себе полетіти! : ейдетика – дивовижна реальність / Марина Гайдаєнко // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 28. – С. 28–30.


15.    Гончарук О. В. Навчання + ейдетика – цікаво, швидко, назавжди / О. В. Гончарук, О. В. Нечипоренко // Педагогічна майстерня. – 2011. – № 11. – С. 12–17.


16.    Гришко Т. Г. Учим запоминать на основе придуманного образа : обучение младших школьников различным способам усвоения правильного написания словарных слов / Т. Г. Гришко // Русская словесность в школах Украины. – 2011. – № 6. – С. 24–25.


17.    Димарчук Т. В. Використання методики ейдотехніки на уроках основ економіки / Т. В. Димарчук // Економіка в школах України. – 2009. – № 2. – С. 39–41.


18.    Добрянська Н. У світі казкової ейдетики : техніки ейдетики в початковій школі / Надія Добрянська // Початкова освіта. – 2016. – № 13. – С. 35–47. – Додатки.


19.    Ейдетичний напрям у психології. Е. Йєнш // Історія психології ХХ століття : навчальний посібник для студ. вищих закладів освіти, що навч. за спец. "Психологія" / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – Київ : Либідь, 1998. – С. 233–236.


20.    Забара Л. Ейдетика як метод розвитку пам'яті / Людмила Забара // Початкова освіта. – 2015. – № 1. – С. 13–14.


21.    Калачикова О. Ейдетика – метод виховання позитивного мислення молодших школярів / Олена Калачикова // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 33. – С. 17–19. ; Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 55–57.


22.    Коваленко Г. Упровадження інноваційних технологій на сучасному уроці музичного мистецтва / Галина Коваленко, Тетяна Касьяненко // Учитель музичного мистецтва. – 2014. – № 10. – С. 4–9.


23.    Ковальова О. ТРВЗ – педагогіка та ейдетика в роботі словесників : методичні рекомендації щодо впровадження / Олена Ковальова // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2011. – № 19/20. – С. 42–44.


24.    Конончук Н. Ейдетика у навчанні літератури : конспект уроку за твором Івана Малковича "Свічечка букви Ї" : 8 клас : [урок української літератури] / Надія Конончук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 3. – С. 33–36.


25.    Круподер Н. І. Ейдетика як засіб розвитку пам'яті дитини дошкільного віку / Круподер Наталія Іванівна // Нива знань. – 2015. – № 2. – С. 39–40.


26.    Кулініч О. Використання елементів ейдетики на уроках біології / О. Кулініч // Біологія. Шкільний світ. – 2008. – № 34/35. – С. 18–20.


27.    Марців О. Вчимо столиці швидко, легко і назавжди : методи ейдетики на уроках / Ольга Марців // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2012. – № 30/31. – С. 23–26.


28.    Мовчан Н. М. Ейдетика і формування правильної вимови звуків / Н. М. Мовчан // Логопед. – 2015. – № 10. – С. 2–9.


29.    Назаревич Л. Вивчення української мови як іноземної: прийоми та методи ейдетики / Леся Назаревич // Studia Methodologica. – 2015. – Issue 40 : пам'яті доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром'яка (1937–2014). – С. 240–244. – Бібліогр. в кінці ст.


30.    Назаревич Л. Т. Упровадження методів ейдетики під час занять з української мови як іноземної / Л. Т. Назаревич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 163–168. – Бібліогр. в кінці ст.


31.    Назарук В. Эйдетические формы обучения / В. Назарук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 4. – С. 56–58.


32.    Неводнича Є. Ейдетика на службі навчального процесу / Є. Неводнича // Фізика. Шкільний світ. – 2009. – № 27. – С. 9–11.


33.    Недозірна Г. І. Розвиток пам'яті та творчого мислення методами ейдетики в початковій школі / Г. І. Недозірна // Обдарована дитина. – 2013. – № 2. – С. 8–17. ; Обдарована дитина. – 2013. – № 3. – С. 9–14.


34.    Нестеренко О. В. Цикл уроків мови в 5 класі. Принципи "Школи Ейдетики" / О. В. Нестеренко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 31. – С. 16–21.


35.    Нечипоренко О. Ейдетика – шлях самореалізації / Олена Нечипоренко // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 43. – С. 19–22.


36.    Нечипоренко О. Методи ейдетики : [прикметник : урок української мови в початковій школі] / Олена Нечипоренко // Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 17–20.


37.    Нечипоренко О. Програма спецкурсу "Ейдетика у звичайному класі" / Олена Нечипоренко // Початкова освіта. – 2014. – № 13. – С. 24–28.


38.    Нечипоренко О. Таємниці ейдетики / Олена Нечипоренко // Початкова освіта. – 2014. – № 13. – С. 4–15.


39.    Нечипоренко О. Таємниці ейдетики : матеріали для вчителів, які мають намір допомогти своїм учням у навчанні / Олена Нечипоренко // Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 16–17.


40.    Нікітіна А. Ейдетика – мистецтво ефективного сприйняття / Анастасія Нікітіна // Психолог. Шкільний світ. – 2011. – № 20. – С. 34–35.


41.    Поганої пам'яті не буває / підгот. Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2011. – 17 жовт. (№ 79/80). – С. 10.


42.    Приходченко К. Метод ейдетики як розвивальна технологія / Катерина Приходченко // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 48–50.


43.    Собко Л. Розвиваємо асоціативне мислення : дидактичні ігри з використанням прийомів ейдетики / Л. Собко // Палітра педагога. – 2017. – № 3. – С. 20–21.


44.    Сорока С. В. Вчитися потрібно граючись : майстер-клас / Світлана Василівна Сорока / Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 5. – С. 63–65. – Бібліогр. в кінці ст.


45.    Уліщенко В. Бачу серцем, споглядаю, мислю образно! : ейдетичні прийоми аналізу художнього тексту як ключ до ефективної суб'єкт-суб'єктної взаємодії під час вивчення літератури / В. Уліщенко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 5. – С. 28–38.


46.    Уліщенко В. Метод ейдетики в інтерсуб'єктному навчанні української літератури : практико-орієнтований аспект / Віолетта Уліщенко // Рідна школа. – 2011. – № 7. – С. 33–38. – Бібліогр.: с. 37.


47.    Уткіна Л. Ейдетика на уроках української літератури / Л. Уткіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7/8. – С. 54–55.


48.    Федій О. А. Технології ейдетики у логопедичній роботі : [види естетотерапії природними та ігровими засобами] / О. А. Федій // Естетотерапія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Федій. – Київ : ЦУЛ, 2012. – С. 249–251.


49.    Цуркан Н. Ейдетика як метод розвитку пам'яті в учнів початкової школи / Наталія Цуркан // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 44–46.


50.    Швидка педагогічна допомога від "Школи ейдетики" : уривок з книжки Є. Антощука "8 уроків з техніки ефективного запам'ятовування" // Психолог. – 2015. – № 21/22. – С. 31–47.


***


51.    Васько А. М. Ейдетика для дошкільнят : програма розвитку пізнавальної активності дошкільників методами ейдетики / А. М. Васько // Обдарована дитина. – 2013. – № 4. – С. 51–59.


52.    Денега З. Д. Використання ейдетичних символів під час формування фонематичної компетентності дошкільників із ФФНМ / З. Д. Денега, О. Гац, Н. Попова // Логопед. – 2017. – № 8. – С. 5–8.


53.    Крива Н. Л. Вчимо вірші з радістю : [розвиток пам'яті у дошкільнят] / Н. Л. Крива // Обдарована дитина. – 2010. – № 7. – С. 31–40. ; Дошкільне виховання. – 2013. – № 3. – С. 12–15.


54.    Пащенко О. Вивчаємо тварин з ейдетикою / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 7. – С. 24–26.


55.    Пащенко О. Ейдетика – що це? / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 11. – С. 16–17.


56.    Пащенко О. Ейдетика в навчанні / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 5. – С. 20–22.


57.    Пащенко О. Ейдетика для розвитку й навчання / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. – № 10. – С. 16–18.


58.    Пащенко О. Ейдетика на щодень : [ейдетичні методи роботи з дітьми на прогулянці] / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 8. – C. 24–25.


59.    Пащенко О. Креативний розвиток: ейдетика для дорослих і малих / Ольга Пащенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 24–26.


60.    Пащенко О. Розвиток пам'яті в дошкільнят / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 5. – С. 24–25.


61.    Пащенко О. Тактильні та предметні асоціації / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 1. – С. 24–25.


62.    Шах М. Розвиток пам'яті дошкільників : ейдетичні методи / Марина Шах // Психолог дошкілля. – 2017. – № 6. – С. 4–8.


63.    Яковчук Г. Ейдетика для розвитку творчих здібностей / Галина Яковчук // Музичний керівник. – 2017. – № 6. – С. 10–21.

 

Підготувала С. Б. Тененьська (63 джерела)
(лютий 2018 р.)

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners