Кирило і Мефодій – великі слов’янські просвітителі
(до Дня слов’янської писемності й культури)

 

kyrylo i metodij"Хай сьогодні радіють слов'янські народи, світло празнуючи священну пам'ять богомудрих святителів, бо вони на рідній нам слов'янській мові почали відправляти божественну Літургію і всю церковну службу, і так дали нам невичерпне джерело води, що тече в життя вічне. П'ючи її, не перестанемо величати вас, Кириле й Методіє, а ви, радіючи у славі святих, ревно моліться за спасення душ наших"

 

 

Рекомендаційний список літератури

 

1.    Абрамович, С. Д.  Ініціативи свв. Кирила і Мефодія в контексті сакральних мов церкви / С. Д. Абрамович // Мовознавство. – 2014. – № 4. – С. 81–87.

 

2.    Бернштейн, С. Б.  Константин-философ и Мефодий : начальные главы из истории славянской письмнности / С. Б. Бернштейн. – Москва : Изд-во Москов. ун-та, 1984. – 166 с.

 

3.    Богданов, Г. О.  Основные вехи жизни Мефодия – создателя первого славянского алфавита /

Г. О. Богданов // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.) / редкол.: О. С. Онищенко, Л. К. Вахніна, В. В. Горєва [та ін.] ; НАН України, Український комітет славістів, НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУ ім. В. Вернадського], 2015. – С. 139–140. – Библиогр. в конце ст.

 

4.    Брайчевський, М. Ю.  Походження слов'янської писемності / М. Ю. Брайчевський. – 2-ге вид. – Київ : КМ Академія, 2002. – 154 с. – (Видання викладачів НаУКМА)

 

5.    Висоцький, С. О.  Походження слов’янської писемності / С. О. Висоцький  // Висоцький, С. О.  Київська писемна школа Х–ХІІ ст. : до історії української писемності / С. О. Висоцький. – Львів ; Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коця, 1998. – С. 9–27.

 

6.    Вілкул, Т. Л.  Кирило та Мефодій / Т. Л. Вілкул // Енциклопедія історії України : [в 8 т.]. Т. 4 : Ка – Ком / НАН України ; редкол.: В. А. Смолій, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін. – Київ : Наукова думка, 2007. – С. 298–300.

 

7.    Власов, В. Г.  Славянская азбука и славянские просветители / В. Г. Власов. – Москва : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Научный атеизм" ; № 6).

 

8.    Голубева, Т. С.  Праздник славянской письменности и культуры / Т. С. Голубева // Начальная школа. – 2010. – № 4. – С. 65–68.

 

9.    Каптерев, П. Ф.  Слово о значении праздника в день святых Кирила и Мефодия / П. Ф. Каптерев // Педагогика. – 2006. – № 6. – С. 91-94.

 

10.    Лобачев, В.  В начале был подвиг : [славянская письменность] / Валерий Лобачев // Наука и религия. – 2013. – № 5. – С. 2–6.

 

11.    Огієнко, І.  Костянтин і Мефодій: їх життя і діяльність : історично-літературна монографія. Т.1 : Історія церковно-слов'янської мови / І. Огієнко. – Вінніпег : Волинь, 1970. – 327 с.

 

12.    Огієнко, І.  Костянтин і Мефодій: їх життя і діяльність : історично-літературна монографія. Т.2 : Історія церковно-слов'янської мови / І. Огієнко. – Вінніпег : Волинь, 1970. – 400 с.

 

13.    Прискока, О.  24 травня – День слов'янської писемності та культури / О. Прискока // Університет. – 2009. – № 3. – С. 5–7.

 

14.    Прискока, О. В.  Кирило-Мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності / О. В. Прискока,

В. Ю. Франчук // Мовознавство. – 2008. – № 2/3. – С. 111–123.

 

15.    Смольская, А. К.  Проблемы и достижения кирилло-мефодиевистики конца XX – начала XXI века /

А. К. Смольская // Слов'янський збірник / ОНУ ім. І. І. Мечникова МОНУ ; відп. ред. А. К. Смольська ; редкол.: Бардіна Н. В., Бондар О. І., Войцева О. А. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2002. – Вип. 9. – С. 6–14. – Библиогр. в конце ст.

 

16.    Шуміло, С.  Місія Кирила та Мефодія у працях академіка В. І. Ламанського / Світлана Шуміло // Слов'янські обрії : збірник наукових праць / редкол. вип.: Г. В. Боряк, Л. П. Васильєва, Л. К. Вахніна [та ін.] ; [уклад. Н. Г. Солонська]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. – Вип. 5. – С. 191–199. – Бібліогр. в кінці ст.

 

17.    Юрій, М.  Виникнення писемності у східних слов'ян як культурно-цивілізаційний поворот / Михайло Юрій // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв,

Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 15 : Присвячується 75-річчю ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. – С. 287–293. – (Історія, міжнародні відносини).

Список (17 джерел)
підготувала Днесь О. Я.
(травень 2016 р.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners