Довідково-бібліографічний відділ

Рекомендаційний список літератури

 

«Бібліотека – світ нових можливостей»

                                                                Бібліотеки – це справді ворота в майбутнє

                                                                                        / Ніл Гейман /

 

  Бібліотека – це храм книги, а книга з найдавніших часів для всіх народів була невичерпним джерелом знань, золотою скарбницею думки людської і шанувалася як найбільша святиня.

  Сьогодні ж бібліотека, як соціальний інститут, покликана виконувати завдання, покладені на неї суспільством і державою, а саме: систематизація, зберігання і розповсюдження культурної спадщини та забезпечення вільного і безперешкодного доступу усім громадянам як до друкованої продукції так і до електронних інформаційних ресурсів. Як культурний та інформаційний центр, бібліотека найповніше виконує свою місію через забезпечення користувачів джерелами інформації, необхідними для задоволення пізнавальних, навчальних та просвітницьких цілей.

 

 1. Артемов, Ю. Роль і місце веб-порталу в діяльності наукової бібліотеки / Ю. Артемов, О. Непляха, Ж. Левченко // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 2. – С. 19–21.
 2. Бакуменко, Л. Корпоративні інституціональні репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів : відкритий доступ до наукових публікацій / Лариса Бакуменко // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 10. – С. 18–22. – Бібліогр.в кінці ст.
 3. Бондаренко, В. Електронні бібліотеки в контексті дистантного обслуговування користувачів / Вікторія Бондаренко // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 15–18. – Бібліогр. в кінці ст.
 4. Варюхина, Л. Виртуальная справочно-информационная служба как новая услуга публичных библиотек Украины / Л. Варюхина // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 2. – С. 17–19.
 5. Горовий, В. Бібліотеки: погляд у завтра / В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 5. – С. 3–7.
 6. Добрусина, С. Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий / С. Добрусина // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 3. – С. 11–15.
 7. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.]. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2011. – 248 с.
 8. Жабін, А. Соціальні медіа в бібліотеках США / Андрій Жабін // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 20–23. – Бібліогр. в кінці ст.
 9. Іваницька, Т. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології – нові можливості / Т. Іваницька, Н. Фадєєва // Вища школа. – 2011. – № 4. – С. 113–122.
 10. Киричок, И. Вузовское виртуальное сообщество: миссия библиотеки в социальных сетях / И. Киричок, О. Русанова, К. Тесленко // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 3. – С. 18–20. – Библиогр. в конце ст.
 11. Коваль, Т. Читач у системі обслуговування електронними інформаційними ресурсами наукової бібліотеки / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 2. – С. 22–23.
 12. Ковальчук, Г. Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації / Г. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 9–11.
 13. Колесникова, Т. Науково-видавнича модель "Library' Publishing" в університетських бібліотеках України та світу / Тетяна Колесникова, Алла Миргородська // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 24–28. – Бібліогр. в кінці ст.
 14. Конончук, О. Б. Науково-дослідна робота бібліотеки Тернопільського Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / О. Б. Конончук // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / редкол.: Л. А. Дубровіна [та ін.] – К. : Четверта хвиля, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 329–336.
 15. Копанєва, В. Бібліотека в системі науково-електронної комунікації / В. Копанєва // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 5. – С. 3–9.
 16. Копанєва, В. О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. О. Копанєва ; наук. ред. О. С. Онищенко. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2009. – 200 с.
 17. Копитко, Т. Сучасні напрями оптимізації використання електронно-інформаційних ресурсів / Тетяна Копитко // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 21–24. – Бібліогр. в кінці ст.
 18. Кулик, Є. Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Євгенія Кулик // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 37–40. – Бібліогр. в кінці ст.
 19. Кульчицька, О. Концептуальні напрямки розвитку наукової бібліотеки ТНПУ ім. Володимира Гнатюка / О. Кульчицька, Т. Матвієшин // Освітянин. – 2008. – № 6. – С. 27–29.
 20. Лобузіна, К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / Катерина Лобузіна // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 30–34. – Бібліогр. в кінці ст.
 21. Маєр, Т. Електронні інформаційні ресурси / Т. Маєр // Пам’ять століть. – 2010. – № 1/2. – С. 52–59.
 22. Максiмов, М. Наочно-орієнтована електронна бібліотека / М. Максiмов, О. Пiщулiна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 1. – С. 222–228. – Бібліогр. в кінці ст.
 23. Мар'їна, О. Бібліотека в епоху розвитку технологій WеЬ 3.0 / Олена Мар'їна // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 18–20. – Бібліогр. в кінці ст.
 24. Мар'їна, О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні / О. Мар'їна // Вісник книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 22–25.
 25. Медведєва, В. Сучасна бібліотека: новий спосіб діяльності / В. Медведєва // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 6. – С. 46–50.
 26. Медведєва, В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек : монографія / Валентина Медведєва ; наук. ред. О. В. Ворошилов. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. – 180 с.
 27. Назаровець, С. Репозитарій вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації / Сергій Назаровець // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 25–30. – Бібліогр. в кінці ст.
 28. Новітні інформаційні технології в університетській бібліотеці / Л. Габова, С. Гришко, Л. Дмитренко [та ін.] // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 4. – С. 17–18.
 29. Пашкова, В. Публічні бібліотеки : виклики ХХI століття / В. Пашкова // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 16–19.
 30. Пелагеша, Н. Європейська цифрова бібліотека: проект створення / Н. Пелагеша // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 5. – С. 3–8.
 31. Перенесієнко, І. Використання можливостей соціальної інтернет-мережі Facebook у роботі бібліотек / Ігор Перенесієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.]. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. – Вип. 35. – С. 203–212. – Бібліогр. в кінці ст.
 32. Полохач, Т. М. Сучасна бібліотека – центр підтримки та розвитку культури читання / Т. М. Полохач // Шкільний бібліотекар. – 2013. – № 5. – С. 8–14. – Бібліогр. в кінці ст.
 33. Польовик, С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / Світлана Польовик // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 13–15. – Бібліогр. в кінці ст.
 34. Пригорницька, О. Мережа Інтернет як засіб інформаційного обслуговування користувачів бібліотек / Оксана Пригорницька // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.]. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2013. – Вип. 35. – С. 375–384. – Бібліогр. в кінці ст.
 35. Романуха, З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України / Зоя Романуха // Вісник книжкової палати. – 2013. – № 7. – С. 30–33. – Бібліогр. в кінці ст.
 36. Савенкова, Л. В. Якість веб-представництва бібліотек педагогічних університетів України в Інтернеті / Л. В. Савенкова // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / редкол.: Л. А. Дубровіна [та ін.] – К. : Четверта хвиля, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 220–231.
 37. Сенченко, М. Управління інформацією і цифрові бібліотеки / М. Сенченко // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 3–5.
 38. Соловяненко, Д. Бібліотека-2.0: концепція бібліотеки другого покоління / Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 5. – С. 10–20.
 39. Соцков, О. Новый взгляд на новую библиотеку / Олег Соцков // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 2. – С. 21–23.
 40. Струнгар, В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект / Валерія Струнгар // Бібліотечний вісник. –2014. – № 6 – С. 23–27. – Бібліогр. в кінці ст.
 41. Ткачук, Л. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках / Л. Ткачук // Вісник книжкової палати. – 2006. – № 8. – С. 16–17.
 42. Торлин, И. Г. Виртуальная справка – перспективное направление справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей / И. Г. Торлин // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / редкол.: Л. А. Дубровіна [та ін.] – К. : Четверта хвиля, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 260–265.
 43. Трачук, Л. Бібліотечний блог як прояв концепції "Бібліотека-2.0" / Людмила Трачук // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 22–25. – Бібліогр. в кінці ст.
 44. Трачук, Л. Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – С. 6–11.
 45. Трачук, Л. Сайти обласних універсальних наукових бібліотек як джерело біобібліографічної інформації / Людмила Трачук // Вісник книжкової палати. – 2013. – № 9. – С. 16–18. – Бібліогр. в кінці ст.
 46. Туровська, Л. Електронна виставка як комунікаційна модель діяльності наукової бібліотеки / Леся Туровська, Інесса Смоляр // Вісник книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 29–31. – Бібліогр. в кінці ст.
 47. Чайка, І. Комп'ютерні технології організації роботи бібліотеки як фактор формування інформаційно-освітнього середовища педагогічного університету / Ірина Чайка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / голов. ред. Г. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – № 1. – С. 216–221. – Бібліогр. в кінці ст.
 48. Чайківська, Н. "Бібліомістечко" – сучасний центр сімейного читання та змістовного дозвілля дітей / Надія Чайківська // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 4. – С. 26–30.
 49. Чорна, І. В. Буккросинг – світ мандруючих книг / І. В. Чорна // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 6. – С. 2–3.
 50. Чуприна, Л. А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. А. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2014. – 208 с.
 51. Шалиганова, А. Віртуальна довідкова служба в публічних бібліотеках України: напрями розвитку / А. Шалиганова // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 2. – С. 16–18.
 52. Шемаєва, Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Бібліотечна планета. – 2006. – № 4. – С. 21–25.
 53. Шилюк, О. Використання нових технологій в спільній діяльності бібліотек: кооперативний каталог / О. Шилюк // Бібліотечний форум України. – 2003. – № 1. – С. 14–16.
 54. Шилюк, О. Створення цифрової бібліотеки як фактор збереження рідкісних видань : інтернет-технології в бібліотеках / О. Шилюк // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 4. – С. 38–40.
 55. Юшковец, В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / Виктория Юшковец // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 18–19.
 56. Ярошенко, Т. Колекція ресурсів вільного доступу – складова сучасного бібліотечного фонду / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1. – С. 49–51.
 57. Ярошенко, Т. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : [монографія] / Т. О. Ярошенко ; [авт. передм. В. С. Брюховецький]. – К. : Знання, 2010. – 215 с.
 58. Ярошенко, Т. Світова цифрова бібліотека : будуємо глобальне партнерство / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 5–9.
 59. Ярошенко, Т. Україна у Світовій цифровій бібліотеці: будуємо глобальне партнерство / Т. Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 3. – С. 29–30.

Список підготувала

Н. І. Пельо

вересень 2015 (59 дж.)

Add comment


Security code
Refresh

ResourceТNPU

Online resource TNPU

Scientometry

We are on social networks

Partners