Картотека краєзнавчоє літератури   Картотека краєзнавчої літератури (ККЛ) - відображає документи краєзнавчого характеру, літературу про рідний край, соціально-політичне життя краян, відомих діячів науки, місцевих письменників.
  ККЛ включає аналітичні описи з періодичних видань, книг, збірників та зв'язана с СКС, СК (за галузями знань).
 Розташування карток - зворотнохронологічне. В ККЛ відображено матеріал незалежно від року видання.