Картотека наукових праць  Картотека наукових праць працівників вузу є цінним довідковим посібником (засобом) під час складання бібліографії праць окремих учених, під час організації виставок тощо. В цій картотеці відображено весь науковий потенціал вузу, видання і праці його працівників.
   В цій картотеці з максимальною повнотою відображено всі види видань: статті, дисертації, автореферати, наукові звіти та інші матеріали.
Розташування карток - в абетковому порядку прізвищ авторів.