Алфавітний каталог  Алфавітний (абетковий) каталог (АК) має просту структуру. Бібліографічні записи розташовані в ньому в алфавітному (абетковому) порядку прізвищ авторів і основних назв творів. Таким чином, алфавітний каталог, має змогу інформувати про авторський склад фонду. За допомогою алфавітного каталогу можна навести різноманітні бібліографічні довідки, наприклад, коли і де були видані конкретні книги, скільки примірників є у бібліотеці, відмітка про наявність її на абонементі чи в читальному залі, чи є бібліотеці певний документ та які твори певного автора є в її фонді.
   Якщо книга має одного, двох чи трьох авторів, то бібліографічний запис складений на прізвище першого автора. Бібліографічні записи творів під авторами розставленні в алфавітному порядку авторських прізвищ. Записи творів авторів з однаковими прізвищами - за алфавітом авторських ініціалів.

82.3(4Укр)
P88 

 

Руснак, І. Є.

 Український фольклор [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. Є. Руснак. – К. : Академія, 2010.– 304 с. – (Альма-матер). – Лист МОНУ №1/ІІ-10452 від  22.12.2009р. – 43.00

ББК 82.3(4Укр)я7

81.411.1
Ч-68 

 

Чистякова, А. Б. 

 Українська мова для іноземців [Текст] : підруч. для інозем. студ. вузів / А. Б. Чистякова, Л. І. Селіверстова, Т. М. Лагута. – Х. : ХНУ, 2009. – 524 с. – Лист № 14/18.2-517 від 28.02.06. – 130.00

ББК 81.411.1я73+81.411.1-9

 

Примітка: кольором відмічені обов'язкові елементи опису для заповнення вимоги на книгу.

  Подвійні прізвища розглядають як два слова. Картки на твори авторів з такими прізвищами знаходяться в каталозі після карток на твори авторів, прізвища яких збігаються з першою частиною подвійного прізвища.
   Бібліографічні записи на твори одного автора розташовані у порядку зменшення повноти видань: повне зібрання творів, зібрання творів, твори, вибрані твори, окремі твори і тематичні та жанрові збірники в єдиному алфавіті назв.
   Записи творів одного автора, видрукуваних українською та російською мовами, розставлені окремими рядами: спочатку українською, а потім російською. При цьому спочатку стоятимуть картки на оригінальні видання.
   Бібліографічні записи, складені під колективним автором, розставлені за алфавітом перших, а при їх збігу - наступних слів заголовка.
Наприклад:

  •   Україна. Верховна Рада. Президія
  •   Україна. Верховна Рада. Скликання (11)
  •   Україна. Кабінет Міністрів

   Видання, які мають великий колектив авторів, чи складені під редакцією - в каталозі стоятимуть в алфавітному порядку основних назв.

28.4
М59 

 

 Мікробіологія та фізіологія харчування [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів І - ІV рівнів акредит. / В. Д. Малигіна, О. А. Ракша-Слюсарева, В. П. Ракова [та ін.]. – К. : Кондор, 2009. – 242 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-177 від 23.01.08. – 39.00.

ББК 28.4я73+36я73

 

Примітка: кольором відмічені обов'язкові елементи опису для заповнення вимоги на книгу.

  Картки, початкові слова яких, є тотожними, розміщені в такому порядку: спочатку індивідуальний автор (Харківський М.О.), потім колективний автор (Харківський інститут культури), а потім - назва книги (Харківський історичний музей).
   Бібліографічні записи, які починаються з назви, розшукують за алфавітом перших слів назви, а якщо перші слова збігаються, то другого і т.д. Прийменники і сполучники розглядають як окремі слова. Якщо назва починається з цифри, то, здійснюючи пошук, до уваги беруть словесний вираз. Наприклад, книга, що має назву "12 місяців в Австралії" стоятиме в буквеній групі "Д".
   Основна назва твору може являти собою ім'я, по-батькові та прізвище персони, якій присвячене видання. В такому випадку пошук здійснюється за прізвищем. Наприклад: "Тарас Григорович Шевченко. Біографія." При повному збігу назв різних творів варто враховувати відомості, що відносяться до назви.
   Бібліографічні записи в алфавітному каталозі розставлені за зведеним російсько-українським алфавітом: А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я. Це пояснюється близькістю російської та української мов, наявність єдиної графіки, близькими алфавітами. Алфавітний каталог
  Серії в алфавітному каталозі стоять в буквеній групі "С": розставлені в алфавітному порядку назв серій. (Наприклад: "Бібліотека світової літератури", "Пушкінська серія", "Бібліотека практичного психолога", "Мастера психологи" та ін.).
  Праці викладачів Тернопільського державного педагогічного університету зібрані під назвою "Тернопільський державний педагогічний університет" і розставлені в алфавітному порядку прізвищ авторів
  Фонд художньої літератури в цьому каталозі не представлений. З цим фондом можна ознайомитись у систематичному каталозі у розділі 84 за класифікацією ББК.