Основні показники наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за 2016 р.

 

Загальний фонд бібліотеки 619932
Всього книг 503831
Надходження:  книг (назв) 1586
                           періодики (назв) 195
Надійшло (примірників книг): 2566
      українською мовою 2202
      наукові видання 527
      довідкові видання 146
      навчальні видання 1508
      художні видання 318
Списання: книг (примірників) 4890
                  періодики 6694
Електронні підруч., посіб./ наукові записки, дисертації, автореферати 5500
Кількість читачів / користувачів 6074 / 21922
Відвідування 133214
Відвідування сайту бібліотеки 160428
Книговидача 603282
База даних (БД) бібліографічних записів: 549022
      в т.ч. електронний каталог (ЕК) книг (назв) 165701
      ЕК автореф. дисертацій  8577
      ЕК дисертацій  605
      ЕК дипломних робіт 13076
      аналітичний бібліограф. опис 260498
      ЕК  CD-дисків 565
          Репозитарій відкритого доступу 5139
Штат бібліотеки 45,5
Площа, м2 2270
Кількість комп’ютерів, шт. 74
          Оприбутковано документів на суму, грн. 

237900,77

  в т.ч. бюджетні кошти на книги 99412,01
          бюджетні кошти на періодичні видання 86596,52
          РВВ ТНПУ 9845,00
          без оплати
3632,00
          дарунки фізичних та юридичних осіб 20476,00
          за заміною  13815,00
          за обміном 4124,24

 

Сайт бібліотеки пропонує:

 •  - пам'ятку читачеві, яка знайомить з історією бібліотеки,
 •  - правилами користування і режимом роботи,
 •  - довідковим апаратом бібліотеки і роботою з ним,
 •  - фондом рідкісної літератури тощо;
 •  - пошук документів за електронним каталогом;
 •  - віртуальну бібліотеку електронних підручників, посібників, художніх творів тощо;
 •  - електронні версії наукових записок університету,
 •  - список нових надходжень літератури щоквартально;
 •  - список періодичних видань, які отримує бібліотека в поточному році;
 •  - електронні ресурси: посилання на сайти бібліотек світу, пошукові системи, електронні газети і журнали України,  
 •   закордонні повнотекстові електронні  журнали та бази даних ;
   - посилання на каталоги основних видавництв України;
   - список документів обмінного фонду;
 •  - електронні бібліографічні довідки.