Web of Science ResearcherID: J-5071-2018

Персональні веб–ресурси:

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. The Integrative Nature of Interculturalism in Galicia at The Beginning of the 20th Century / M. Sokol, O. Tsaryk, I. Drozdova [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9. Issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631706900043

2020 рік
  1. Білоус Ю. В. Підготовка вчителя початкової школи до формування іншомовної компетенції учнів в умовах реалізації ідей Нової української школи / Ю. В. Білоус // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 53-55.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах