Web of Science ResearcherID: AEK-0515-2022

mohun

 

Викладач кафедри романо-германської філології 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

НаукаУкраїни

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Бубняк Р. А. Літературна рецепція і літературно-критичний дискурс (на прикладі дослідження роману Е. Золя «Жерміналь» у Франції та Україні) / Р. А. Бубняк, Г. М. Бубняк // Дихотомія «Мова – дидактика» у перспективі сьогодення : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – С. 106–133.
  2. Bubniak R. А. Le roman «germinal» de Zola sous des angles différents de la critique / R. А. Bubniak, G. M. Bubniak// Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 72–74.
  3. Косович О. В. Роль викладача в навчанні професійної комунікації через міжкультурний діалог / О. В. Косович, О. М. Пежинська, Г. М. Бубняк // Світ дидактики: дидактика в сучасному світі : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 вересня 2021 р.). – Київ : Видавництво Людмила, 2021. – С. 20-22
  4. Lire et comprendre : навчально-методичний посібник з французької мови для студ. I-II курсу / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – 97 с.

2020 рік

  1. Бубняк Р. А. Літературно-критичні оцінки А. Пажеса про роман Еміля Золя «Жерміналь» / Р. А. Бубняк, Г. М. Бубняк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 175-177.
  2. Пежинська О. М. Значення пропріальної лексики у формуванні мовної та етнокультурної компетенцій / О. М. Пежинська, Р. А. Бубняк, Г. М. Бубняк // Світовий розвиток науки та техніки : LVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція (7 грудня 2020 року). – Запоріжжя, 2020. – Ч. 2. – С. 83-88
  3. Belles lectures : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 102 с.
  4. Lecture Facile : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 108 с.

 2019 рік

  1. Reussir  : навчальний посібник для магістрантів / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, Т. В. Дзись [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – 120 c.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах