Web of Science ResearcherID: I-5935-2017

BodnarI

 Доктор фізико-математичних наук

Професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Researsh Gate

Scopus

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Поливана У. Парна і непарна частини неперервних дробів, їх застосування при дослідженні збіжності G-дробів / У. Поливана ; наук. кер. Д. Боднар // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 279-282
  2. Bilanyk I.B. Two-Dimensional Generalization of the Thron–Jones Theorem on the Parabolic Domains of Convergence of Continued Fractions / I.B.Bilanyk, D.I.Bodnar // Ukrainian Mathematical Journal. – NEW YORK : Springer Nature, 2023. – Vol 74. – Issue 9. – P. 1317-133. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2021 рік

  1. Боднар Д. І. Дробово-раціональна апроксимація показників ефективності програм регіонального розвитку / Д. І. Боднар // Методи та моделі управління складними системами : колективна монографія. – Тернопіль : Університетська думка, 2021. – С. 45-80
  2. Bilanyk I. Multidimensional analogue of Thron's theorem about twin parabolic convergence regions for continued fractions / I. Bilanyk, D. Bodnar, O. Voznyak // International online workshop on approximation theory (March 19-21, 2021). – Ivano-Frankivsk : Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – P. 8-9
  3. Bodnar D. I. Parabolic convergence regions of branched continued fractions of the special form / D. Bodnar, I. Bilanyk // Carpathian Mathematical Publications, 2021. – Vol. 13. – No. 3. – P. 619–630

2020 рік

  1. Боднар Д. I. Оцiнка швидкостi збiжностi гiллястих ланцюгових дробiв з нерiвнозначними змiнними / Д. I. Боднар, I. Б. Бiланик, О. Г. Возняк // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу : тези доповідей Всеукраїнська наукова конференція (Ворохта 26 лютого — 1 березня 2020 р.). – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020. – С. 35–95.
  2. Bodnar D. I. On the convergence of branched continued fractions of a special Form in angular domains / D. I. Bodnar, Bilanyk I. B. // Journal of Mathematical Sciences. – 2020. – Vol. 246, n. 2 (April). – P. 188–200.
  3. The Monte Carlo Type Method of Attack on the RSA Cryptosystem / M. Wojtowicz, D. Bodnar, R. Shevchuk, O. Bodnar [et al.] // Advanced computer information technologies ACIT’2020 : 10th International Conference Proceedings (September 16-18, 2020, Deggendorf, Germany). – Deggendorf, 2020. – P. 755–758.

 2019 рік

  1.  Боднар Д. І. Багатовимірні приєднані дроби з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди / Д. І. Боднар, Р. І. Дмитришин // Український математичний журнал. – Київ, 2019. – Т. 71, n. 3. – C. 325–340.
  2. Bilanyk I. B.  Representation of a quotient of solutions of a four-tenn linear recurrence relation in tire form of a brmrclred continued fraction / I. B. Bilanyk, D. I. Bodnar, L. M. Buyak // Carpathian mathematical publications : scientific journal.  2019. – Vol. 11, n. 1. – P. 33–42.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах